Kvinne i videokonferanseFoto: PixelsEffect/Getty Images

Velkommen til webinar! Her vil vi demonstrere funksjoner som kan gi deg bedre oversikt over aktivitet og progresjon i klassen og verktøy til å tilpasse opplegget til den enkelte.

Det er følgende læreverk som har disse mulighetene i sine digitale ressurser:
- På vei (nivå A1–A2)
- Stein på stein (nivå B1)
- Hei! B1 (nivå B1)
- I arbeidslivet (nivå A1–B2)

 

Vi gir en grundig demonstrasjon av disse funksjonene:

- Oversikt over elevenes aktivitet og resultater i rapporter

- Tildele oppgaver til enkeltelever og grupper

- Lage egne oppgaver

- Starte gruppechat

- Kommentere og rette skriveoppgaver

 

Du kan stille spørsmål i chat-en og få svar umiddelbart. Vi viser også hvordan du tildeler lisenser og oppretter grupper.

 

På slutten av webinaret kan du møte redaktørene for læreverkene og stille spørsmål om læreverket generelt og om nettressursen.

 

Se en kort film om hvilke muligheter våre digitale ressurser gir:

Viser hvilke muligheter digitale ressurser for Norsk som andrespråk gir.
Pedagogiske muligheter for Norsk som andrespråk