Det er mye nytt i Basar høsten 2022, både i innhold og funksjoner som gir nye muligheter. Det grunnleggende blir også presentert, slik at nye brukere får en god forståelse for hvordan Basar kan brukes i undervisningen.

Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post, i tillegg til at lenken blir publisert her samme dag.

Basar har innhold for norsk nivå A1–B2 etter læreplan i norsk for voksne innvandrere, og grunnleggende naturfag, samfunnsfag og matematikk etter læreplan for FVO.

Ressursen tilfredsstiller alle krav til nettbasert opplæring, der læreren kan følge deltakernes aktivitet, resultater og tidsbruk gjennom ulike rapporter, tilpasse og følge opp undervisningen gjennom å tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper, og kommentere og rette skriftlige besvarelser. Læreren kan også lage og tildele eget innhold.

Program for webinaret

Del 1, Grunnleggende om Basar, kl. 14.00–14.45:

- Innhold, kategorier og struktur

- Pedagogiske muligheter

- Brukeradministrasjon

- Spørsmål og svar

 

Del 2, Nytt i Basar, kl. 14.45–15.30:

- Nytt innhold

- Ny funksjonalitet som gir nye muligheter

- Spørsmål og svar

 

Med støtte fra HK-dir er Basar gratis skoleåret 22/23.

Les mer om Basar og nyhetene for høsten 2022.

Basar, digital ressurs for norskopplæring