Meny

Handlekurv

Cappelen Damms historieseminar 24. mars 2017

Illustrasjon: André Martinsen

 

Kjære historielærer!

Vi ønsker velkommen til vårt årlige historieseminar som i år er på Sentralen, Oslos nye storstue og tidligere hovedsete til Christiania Sparebank. Temaet og programmet er inspirert av Brexit, det amerikanske presidentvalget og de populistiske strømningene i dagens Europa. Ønsker du filosofisk påfyll, kan du melde deg på Historie og filosofi Spesial som arrangeres kvelden før i forlagshuset.  Velkommen!

Seminaret er gratis, inkludert lunsj og med tilbud om subsidiert overnatting (se nederst på siden).

PROGRAM

DEN VESTLIGE DEMOKRATISKE MODELLEN I KRISE? HISTORISKE PERSPEKTIVER.

09:30

Dørene åpner, registrering og enkel servering

10:00

Velkommen

10:10

Grunn til bekymring?

Kåre Dahl Martinsen, historiker, Institutt for Forsvarsstudier

Hvordan påvirkes Europa av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland? Valget av Trump ser ut til å vende opp ned på det transatlantiske forholdet, det har fått store ringvirkninger i Europa. Det er klare sentrifugalkrefter i mange av landene, og Russland støtter aktivt alle grupperinger som vil svekke EU og NATO. Om de klarer det er langt fra sikkert. Akkurat nå foregår det en mobilisering rundt demokratiet og europeisk integrasjon. 

10:30

Etter liberalismen kommer nasjonalismen. Hvor har vi sett dette før?

Rolf Hobson, historiker, Universitetet i Bergen og Institutt for Forsvarsstudier

Mange kommentatorer har trukket sammenlikninger mellom dagens høyrepopulisme og fascismens fremvekst i mellomkrigstiden. Det er kanskje mer å hente ved å gå tilbake til 1880-årene da kapitalismens tidevannsbevegelser (flere tiår med liberalisering og globalisering, avløst av krakk, prisfall og lønnsnedgang) støtte på politiske systemer der allmenn stemmerett (for menn) var i ferd med å slå gjennom. I det nye politiske massemarkedet ble den kosmopolitiske frihandelsliberalismen fortrengt av nasjonalisme, imperialisme, populisme og en begynnende sosialisme.

11:10

Kort pause

11:20

How to explain the rise of Donald J. Trump

Douglas Rossinow, historiker, Universitetet i Oslo

The rise of Donald J. Trump to power resulted from the victory of a hinterland nationalism, nurtured and encouraged inside the Republican Party for years by its Washington establishment. This nationalism is often called 'populism.' Trump's rejection of his party establishment's policies on foreign trade, war in the Middle East and relations with Russia make him a destabilizing force in US politics. But if he succeeds in reorganizing US politics, this destabilization might keep him in power.

12:00

Lunsj i Marmorsalen

12:50–13:20

Mellom ‘populisme’ og teknokrati - norsk klimapolitikk blir til

Yngve Nilsen, historiker, Uni Research Rokkansenteret

Norsk klimapolitikk har over tid gått fra å være offentlig og åpen til å bli lukket og teknokratisk. Samtidig som den har dreid seg fra å handle om utslippsreduksjon til klimatilpasning. Kan denne lukkingen bidra til å forklare hvorfor det folkelige engasjementet er i ferd med å vende seg mot selve klimapolitikken, etter amerikansk mønster?

13:20

Populismen og det franske valget

Kjerstin Aukrust, fransk litteratur og områdekunnskap, Universitetet i Oslo

Til våren går franskmennene til urnene for å velge hvem som skal bli den neste presidenten etter sosialisten François Hollande. I et politisk landskap i stor endring, er det foreløpig umulig å si hvem som kommer til å vinne. Det eneste sikre synes å være at høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal Front kommer til andre valgomgang den 7. mai. Vil hun klare å gjenta Trumps seier i USA? Eller vil en annen utradisjonell politiker, Emmanuel Macron, med sin "populisme light", bli den største overraskelsen?

13:50

Pause

14:10

Midtøstendiplomati i populismens tid

Marte Heian-Engdal, historiker, PRIO

Brexit og valget av Trump er to eksempler på populismens kraft i vår politiske samtid. Hvordan påvirker dette Midtøsten og vestens tilnærming til denne regionen?

14:40

Populisme og agitasjon – politisk konflikt i det unge norske demokratiet

Marthe Hommerstad, historiker, Stortingsarkivet

I 1814 fikk ca. 40 % av Norges voksne menn stemmerett. Imidlertid var valgdeltakelsen lav, og den sosiale overklassen av embetsmenn og formuende dominerte Stortinget. Opposisjonens ønske om å øke den politiske deltakelsen også fra andre sosiale grupper, det vil si gårdbrukere, førte til en utbredt agitasjon. I innlegget vil jeg problematisere konflikten mellom en «demokratisk nødvendig populisme» og de utfordringer som oppstår mellom representanter fra forskjellig sosial og politisk bakgrunn.

15:10

Populismens røtter og utvikling: De helt lange linjene

Mona Ringvej, historiker og redaktør i Pax forlag

Populisme blir i dag brukt som en karakteristikk med svært vagt, men negativt innhold – i foredraget vil jeg trekke noen lange linjer fra Athens demokrati, via romersk republikk til amerikansk revolusjon og de moderne demokratiers representasjonsprinsipp. Hva slags plass har populismebegrepet her – og, må det være negativt? Hva består i så tilfelle det negative i, at det er et begrep som omfavner politisk stemninger hos brede lag av folket, eller at det er basert på begrenset politisk erfaring? Er det så sikkert?

15:55

Seminaret avsluttes

Seminaret er på Sentralen som er Oslos nye scene og landets største verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon.

Har du lang reisevei og trenger overnatting fra torsdag til fredag?

Dersom du har mer enn to timers reisevei til Oslo og ønsker å overnatte på hotell dekker vi drøyt halvparten om du velger Thon Hotel Oslo Panorama, Rådhusgaten 7B, 0151 Oslo. Hotellet ligger i området ved Akershus festning, og det er bare to minutter å gå til Sentralen. Nærmeste T-banestopp er Stortinget. Du må bestille, og eventuelt avbestille hotellrommet selv. Kontakt hotellet på telefon 23 31 08 00 eller e-post oslopanorama@thonhotels.no. Oppgi Referansenr. 24634012 ved bestilling for å få rabatt. Du betaler kun kr 500 ved utsjekking, vi betaler resten.