Nye utgivelser til realfag, fagfornyelsen 2021

På webinarene blir du bedre kjent med nye realfagsutgaver til programfagene vg2. Forfattere og redaktører snakker om hvordan de nye læreplanene dekkes gjennom fagfornyede utgaver. Hør hvordan supplerende digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen til variasjon og fordyping. På seminardagen legges lenker for å delta på ut på denne siden.

 

Kjemien stemmer

Program: mandag 10. mai og onsdag 19. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av ny utgave av Kjemien stemmer Kjemi 1 til fagfornyelsen ved forfattere Hege Knutsen, Kristian Vestli og Svein Tveit
 • Demonstrasjoner blir vist som eksempel på nytt innhold på elevnettstedet, ved forfatter Svein Tveit, universitetslektor ved Skolelaboratoriet i kjemi, UiO
 • Spørsmål & svar ved redaktør og forfattere

Her kan du bla i nye Kjemien stemmer Kjemi 1 (2021).

Her finner du opptak fra vårens kjemi-webinar.
 

Kraft fysikk

Program: onsdag 12. mai (kl. 12-13) onsdag 26. mai kl. 14.30-15.30

 • Presentasjon av ny utgave av Kraft Fysikk 1 til fagfornyelsen. Lektor og forfatter Janne-Christine Fossum forteller om didaktiske tanker bak lærebokas oppbygging og struktur. Hun vil også gi eksempler på hvordan nye Kraft inspirerer til elevaktivitet gjennom utforsking og fordyping og hvordan vi gjør bruk av programmering i faget
 • Presentasjon av nytt elev- og lærernettstedet kraft.cdu.no med ny funksjonalitet ved redaktør Sigurd Torp Nordby
 • Faglig foredrag knyttet til nye kompetansemål og nytt klimakapittel i boka ved lærebokforfatter Marit Sandstad
 • I samarbeid med Cicero presenteres «Citizen science-prosjektet» AVIATE. Vi forteller i kortversjon om klimaeffekter fra luftfarten og litt om prosjektet elevene kan delta i ved Mariranne Tronstad og Bjørn Samset, begge klimaforskere i Cicero.
 • Spørsmål & svar ved forfattere & redaktør

Her kan du bla i utdrag fra nye Kraft fysikk 1 (2021).

Her finner du opptak fra vårens fysikk-webinar.

 

Kode IT1

Program: tirsdag 18. mai kl. 14.30 og fredag 21. mai kl. 12.00

 • Presentasjon av nye Kode 1 for IT1 til fagfornyelsen. Bli kjent med den fagfornya utgaven av Kode 1, og hvordan fagfornyelsen er implementert i læreverket ved Gløer Langslet, lektor og lærebokforfatter
 • Svelte – web-rammeverk for programmering med JavaScript. Hva er Svelte og hvordan tar vi det i bruk i nye Kode 1? Eirik Vågeskar, siv.ing., systemutvikler og lærebokforfatter
 • Presentasjon av ny oppgavedel. I hvert kapittel i nye Kode har vi nå en rikholdig oppgavedel som gir eleven mengdetrening, samt mulighet for utforsking og dybdelæring. I presentasjonen viser vi eksempler på nye oppgaver fra boka ved Hossein Rostamzadeh, IT-lærer og lærebokforfatter
 • Nye elev- og lærernettsider. Til nye Kode 1 vil det komme et nettsted for elever og lærere som er rikt på innhold og ny funksjonalitet på kode.cdu.no ved redaktør Henning Vinjusveen Myhrehagen
 • Spørsmål & svar ved redaktør og forfattere

Her finner du opptak fra vårens Kode-webinar.


Bios biologi 

Program: torsdag 20. mai og tirsdag 25. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av ny utgave av Bios Biologi 1 til fagfornyelsen ved forfatter Marianne Sletbakk, Strinda videregående skole
 • Kort presentasjon av det nye elev- og lærernettstedet bios.cdu.no med ny funksjonalitet ved redaktør Martine Kloster
 • Faglig foredrag: «Verden på vippepunktet» ved forfatter Dag O. Hessen, UiO
 • Spørsmål & svar ved forfatter og redaktør

Her finner du se opptakene fra vårens biologi-webinar.


Har du spørsmål?
På alle webinarene våre kan det stilles spørsmål i chatten underveis i eller du kan sende spørsmål til redaksjonen på forhånd – bruk gjerne vgsinfo@cappelendamm.no

Vi gleder oss til å se deg til lansering – selv om det blir digitalt denne gangen!

Passer ikke datoene, vil du finne lenken til opptaket av webinaret på denne siden i etterkant.

Her kan du lese mer om lanseringen av nye matetmatikkutgaver til vg2.

Gå tilbake til felles kursartikkel /alle webinarer.