I Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm legger vi til rette for at elevene kan utforske matematikk. Gjennom lek, samarbeid og matematiske samtaler opparbeider elevene seg grunnleggende ferdigheter i matematikk, utvikler dybdeforståelse og blir gode problemløsere. På kurset samtaler vi om hvordan lærer kan veilede elevene, hvordan du kan stille de gode spørsmålene, tydeliggjøre matematikken i det elevene sier og holde faglig fokus i de matematiske samtalene.

På dette kurset vil forfatterne vise praktiske tips og eksempler, og du får prøve deg på oppgaver underveis, for eksempel:

• Utforskende og inkluderende matematikkundervisning

• Tallforståelse, tellekompetanse og utvikling av fleksible hoderegningsstrategier

• Modeller som tankeredskap: tom tallinje, tier-rammer, blokkmetoden

• Åpne problemløsningsoppgaver med lavt gulv og høyt tak (LIST-oppgaver)

 

Kurset er mest aktuelt for deg som bruker lærerket Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm, eller som skal velge nytt læreverk i matematikk.

 

Program Sarpsborg og Trondheim
09.30-10.00 Registrering og kaffe/te
10.00-11.30 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning ved Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.30 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning ved Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
13.30-13.45 Pause
13.45-14.15 Presentasjon av nyheter i matematikk i Skolen fra Cappelen Damm fra høsten 2023 ved Ida Havikbotn Høiby

 

Program Ålesund
13.00-13.30 Registrering og lett servering
13.30-14.45 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning ved Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Utforskende og inkluderende matematikkundervisning ved Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr
16.00-16.15 Pause
16.15-16.30 Presentasjon av nyheter i matematikk i Skolen fra Cappelen Damm fra høsten 2023 ved Ida Havikbotn Høiby

 

Kurset er gratis.
Bindende påmelding.


Bli gjerne med på vår hyggelige inspirasjonskveld fra kl. 16.30 til 20.00 samme sted!


Les mer om inspirasjonskvelden og meld deg på her