Eldre historie – nye perspektiver

Velkommen til årets historieseminar i Oslo 10. mai!

I år vil vi løfte fram eldre historie og se på hvordan den eldre historien er relevant for vår samtid. Hvordan kan eldre historie kaste lys over vår tids spørsmål? Forslaget til ny læreplan i historie ble lagt ut 18. mars (Husk høringsfristen 15. juni) Vi vil kommentere forslaget til læreplan og fortelle hvordan kjerneelementer, dybdelæring og tverrfaglige temaer blir fulgt opp i den nye utgaven av Alle tiders historie.

Deltakelse på seminaret er gratis.

 

TID OG STED

  • Fredag 10. mai 2019
  • Stratos, Youngstorget, Oslo sentrum
  • Dørene åpner kl. 9.30
  • Program kl. 10.00–15.30
  • Gratis lunsj 11.45–12.45
  • Fagsnakk på taket kl. 15.30–16.00

FOREDRAG

Rett og vrangt om kjøttets historie i Norge: husdyrhold og slakt før og nå

Hvordan kan formidling forvrenge både historien og samtiden? Med utgangspunkt i dagens debatt om kjøttkonsum og bærekraft, er det tydelig at vårt forhold til dyr og kjøtt har endret seg. Ser vi på kilder fra 1870 -1950 kommer det fram hvordan vi i dag rekonstruerer fortiden. Hvilke historier formidler for eksempel besøksgårder og museer "om hvor mat kommer fra"?

Karen Lykke Syse, førsteamanuensies kulturhistorie

 

Climate History in the Little Ice Age

Global warming has sparked new interest in the way past societies dealt with changes in climate. The Little Ice Age (1300-1800) is the most recent period and best documented period of historical climate change. The talk will explore the plurality of social responses to these environmental shifts. It will also discuss the challenges of combining natural and social data in order to do ‘climate history’.

Dominik Collet, professor i historie

 

Vår tids kriger likner middelalderens kriger

Middelalderens borgerkriger kan virke fjerne fra vår tids kriger, men likhetstrekkene er ganske mange, særlig de uklare skillene mellom krig og fred, og sammenblandingen av statlige og ikke-statlige aktører. I dette foredraget vil Orning utdype dette med bruk av eksempler særlig fra de norske borgerkrigene i middelalderen (1130-1240) og kriger blant annet i dagens Afghanistan.

Hans Jacob Orning, professor i middelalderhistorie

  

Det nye læreplanforslaget i historie

En kort gjennomgang av forslaget fra læreplangruppen som ligger ute til høring fra 18. mars til 15. juni. Ny læreplan i faget skal besluttes politisk i november 2019.

Trond Heum, lektor i historie,  som har fulgt arbeidet med fagfornyelsen i historie tett.

   

Fagfornyelsen og Alle tiders historie

Hvordan blir kjerneelementer, dybdelæring og tverrfaglige temaer fulgt opp i den reviderte utgaven av Alle tiders historie? Hvilke andre faglige og pedagogiske grep er gjort i revisjonen?

Tommy Moum, lektor og idéhistoriker og Trond Heum, lektor i historie

Seminaret er på Stratos, toppetasjen på Youngstorget

Youngstorget 2A, 0181 Oslo. Inngang Operapassasjen.

Har du mer enn to timers reisevei og trenger overnatting fra torsdag til fredag?

Dersom du har mer enn to timers reisevei til Oslo og ønsker å overnatte på hotell betaler du kun 400 kr når du sjekker ut, vi dekker resten. Dette gjelder et begrenset antall rom torsdag 9. mai. Tilbudet gjelder fram til 23. april. Hotellet ligger sentralt på Østbanehallen ved Oslo S: Comfort Hotel Grand Central https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-grand-central

Slik bestiller du: Oppgi ref. nr 1123GR008885, navn og dato (9. mai) og kredittkortnr. Send e-post til book.co.grand.central@choice.no eller ring 22 98 28 00 og trykk 2.

NB! Du er selv ansvarlig for å bestille og avbestille hotellrom. Dersom du ikke benytter bestilt rom og ikke har avbestilt i tide, vil vi fakturere deg for våre utlegg.

 

Bildet er fra en av skogbrannene i California i november 2018. Brannen Thomas i Ventura County tvang mange tusen til jå evakuere. Foto: Irfan Khan (Getty Images)