Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert på denne siden samme dag. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Se opptak av webinaret på Cappelen Damm TV.

Alle som er påmeldt webinaret eller har forhåndsbestilt vurderingseksemplar får tilsendt nye Sosio så snart den er på lager i løpet av juni. Digitalt vurderingseksemplar blir tilgjengelig første uka i juni. Les mer nederst.

PROGRAM

På webinaret vil du bli bedre kjent med nye Sosio og digitale ressurser til fagfornyelsen, og hvordan er læreverket tenkt brukt i undervisningen med ny læreplan. Det blir også faglig innlegg med Aurora Berg som er en av bidragsyterne til boka Arbeiderklassen (2021).

Nye Sosio, ny læreplan og kjerneelementene i faget

Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert. Sosio har rike digitale ressurser som du kan prøve ut nå. Inger Hilde Killerud

Ulike perspektiver og faglig fordypning med Sosio

Med Sosio utvikler eleven seg faglig gjennom hele kurset. Forfatter Erik Dehle forteller hvordan det tilrettelegges for ulike perspektiver og faglig fordypning i læreverket. Innlegget viser også hvordan strukturen er bygd opp og hvordan temaer behandles i Sosio. Erik Dehle

Sosio i praktisk undervisning

Hvordan arbeide med teori og oppgaver i læreboka og videre utforsking og fordypning i digitale ressurser. Innlegget avsluttes med forslag til konkret gjennomføring av en fagsamtale med vurdering. Helene Simensen Bergane

Klassetilpasset rådgivning

Med utgangspunkt i en studie gjennomført på ungdomsskoler i Oslo kan man se hvordan elevers klassebakgrunn er av betydning i forbindelse med utdanningsvalget som skal tas i overgangen til videregående opplæring. Fra skolerådgivernes perspektiv kan man få et bedre innblikk i hvordan sosial ulikhet reproduseres i utdanningsvalget og hvordan de to utdanningsprogrammene – studieforberedende og yrkesfag – preges av stereotypier og er langt fra likeverdige. Aurora Berg

Spørsmål og svar om nye Sosio

Forfatter og redaktør svarer på spørsmål etter siste innlegg. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss spørsmål på e-post til redaktør Inger Hilde Killerud, Inger.Hilde.Killerud@cappelendamm.no

Sosio | vurderingseksemplar og digitale ressurser

Utdrag fra boka publiseres 1. juni på det nye nettstedet Sosio elev- og lærernettsted. Fra 31. mai vil du også finne eksempler på digitale undervisningsopplegg på nettsiden.

Nye Sosio er tilgjengelig som digitalt vurderingseksemplar for deg og kollegene fra midten av juni, du behøver ikke bestille. Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og se Vurderingseksemplar.

Du kan forhåndsbestille vurderingseksemplar og lese mer om  læreverket Sosio her. Boka sendes ut så snart den er på lager.

Spør oss om digitalt skolebesøk

Ønsker dere et digitalt skolebesøk med presentasjon av nye Sosio? Send oss en e-post med forslag til tidspunkt til heidi.helgestad@cappelendamm.no