Har teknologi endret måten vi lærer bort på, og kan teknologi støtte undervisningen på nye måter etter pandemien?

Cappelen Damm har utviklet Disko som utnytter de gode digitale mulighetene, samtidig som vi ivaretar strukturen og rammene et godt læremiddel må ha.

Norgesturné og førlansering av Disko i flere byer fra mars til mai våren 2022. Deltakelse og servering er gratis. Du er hjertelig velkommen

Disko er et godt sted å lære, – og et godt sted å være lærer!

I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og teknologi og presentasjonsmåter brukes på en måte som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for alle elever. Her er det flust med solide fagtekster, oppgaver og digitale aktiviteter. Alt er i en inspirerende innpakning, og med den fleksibiliteten og oversikten vi forventer av et digitalt læremiddel i dag.

Program

16.30–17.15
Velkommen!
Servering av mat og drikke

17.15–18.00
Hva forventes av digital undervisning etter pandemien?
I utviklingen av vår helt nye digitale tjeneste for læring, har vi samarbeidet med forskere, skoleledere, lærere og elever for å forstå hvordan teknologi påvirker undervisningen, måten vi lærer på – og måten vi lærer bort på.

18.00–18.15
Pause og læremiddelutstilling

18.15–18.45
Disko – når fag, pedagogikk og teknologi skaper magi i klasserommet
Opplev hvordan Disko legger til rette for gode og aktive læringsopplevelser i klasserommet, hvordan aktualitet er tatt inn i fagstoffet og hvordan strømmetjenesteprinsippet gjør digital undervisning enklere for deg som lærer.

18.45–19.00
Vårens nye læremidler til videregående skole

19.00–19.15 Vi avslutter med QUIZ og premier

 

Gå inn på Disko.cdu.no og se!

Fra 1. april kan du logge inn. Her er noen læringsster under temaet politikk og makt i pilotfaget samfunnskunnskap.

Vil du bli testbruker fram til sommeren?

På seminaret kan du høre mer om hva det innebærer av fordeler for deg.

Les mer om Diskocdu.no