Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert her samme dag. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Se opptak av webinaret på Cappelen Damm TV.

Alle som er påmeldt webinaret eller har forhåndsbestilt vurderingseksemplar får tilsendt nye Psykologi så snart boka er på lager i august. Digitalt vurderingseksemplar publiseres tidligere. Les mer nederst på siden.

PROGRAM

På webinaret får du en presentasjon av nye Psykologi og den nye læreplanen. Du vil bli kjent med hvordan lærebok og digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen, og vi vil snakke om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i psykologifaget.

Den nye læreplanen i psykologi

Ny læreplan, de tverrfaglige temaene, kjerneelementene og målene til fagfornyelsen. Åge Diseth

Læreverket Psykologi til fagfornyelsen

Presentasjon av den nye læreboka Psykologi. Forfatter Åge Diseth går gjennom presentasjonen av fagstoffet, valgene som er tatt, tanken bak oppgavene underveis i lærestoffet og bruk av eksempler og caser som konkretiserer stoffet for elevene. Åge Diseth

Nye og oppdaterte digitale ressurser til Psykologi

Presentasjon av de nye digitale ressurser til læreverket med ny funksjonalitet og læringsstier som aktualiserer faget og har mer stoff til fordypning og utforsking. Det blir også mer støtte til lærerens arbeid. Charlotte Hole Krogstad

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen

Spørsmål og svar om nye Psykologi

Vi svarer på spørsmål etter siste innlegg. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss spørsmål på e-post til redaktør Anne Nygård, anne.nygard@cappelendamm.no

Psykologi | vurderingseksemplar og digitale ressurser

Utdrag fra boka med de første kapitlene publiseres på nye Psykologi elev- og lærernettsted i juni. Vi publiserer også eksempler på digitale undervisningsopplegg snart.

Nye Psykologi blir tilgjengelig som komplett digitalt vurderingseksemplar for deg og dine kolleger 2. august. Du behøver ikke bestille! Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og se Vurderingseksemplar.

Forhåndsbestill vurderingseksemplar og les mer om Psykologi i fagfornyet utgave her. Boka sendes ut så snart den er på lager.

Spør oss om digitalt skolebesøk

Ønsker dere et digitalt skolebesøk med presentasjon av nye Psykologi? Send oss en e-post med forslag til tidspunkt til heidi.helgestad@cappelendamm.no