Dørene åpner kl. 17.30 med mat og drikke og norskfaglig snakk :-)

Arrangementet foregår i forlagshuset Cappelen Damm. Vi gjør opptak som publiseres på Cappelen Damm TV. Arrangementet sendes ikke live på nett.

Velkommen til fagkveld 30. mars kl. 17.30-21.00

Selv om vi ikke vet nøyaktig hvilken kompetanse elevene våre vil trenge i framtida, er det liten tvil om at det å kunne lese og forstå tekster vil være viktig. Det å lese godt gjør oss mindre maktesløse i møte med et samfunn der enorme mengder informasjon formidles til oss gjennom tekst. Gjennom å lese trener vi også på å se verden gjennom en annens øyne. Samtidig ser vi at elever leser stadig mindre på egen hånd. Skolen blir dermed en stadig viktigere arena for å motivere til lesing og å trene opp lesekondisen. Elevene må tåle motstanden fra en tekst, men det å lese må også gi dem noe. Hvordan gjør vi det å lese lengre tekster relevant for elevene? Og hva gjør vi konkret i klasserommet for å gjøre elevene til bedre lesere både på papir og skjerm?

Program 18.30-20.45

18.30 Velkommen og kort om de nye læreverkene i norsk til videregående skole

Kirsten Kalleberg og Charlotte Krogstad Hole er redaktører i Cappelen Damm.

 

18.45 Forskning om lesing på skjerm og papir

Marte Blikstad-Balas, professor og lærebokforfatter Moment og Norsk 8-10 fra Cappelen Damm.

 

19.15 Hvordan kan lesing i norskfaget være studieforberedende?

Liv Cathrine Krogh gir en praktisk tilnærming med utgangspunkt i VG1 på studieforberedende.

 

19.45 Kort pause

 

20.00 Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg

Siri Vaaje Haugen har undersøkt holdningene fem gutter på yrkesfag har til seg selv som lesere. Fem gutter på yrkesfag. «Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg»

 

20.30 Når alt er av papir

Sunniva M. Roligheten leser fra boka si. Den er bygd opp i kapitler som er skoleoppgaver. Hvert kapittel skildrer et av hovedpersonens minner. Les Marta Norheims begeistrede anmeldelse. Boka kan kjøpes og signeres av forfatter.

 

20.45 Avsluttende kommentarer

Nye lærebøker i norskfaget til LK20 og fagfornyelsen

Moment VG1-VG3 VG3-boka kommer i april 2022

Kontakt påbygg Kommer i mai 2022

Kontakt yrkesfag

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm