Unibok-konferansen 5. mai 2017

Erfaringer med bruk av Unibok

Kategori: Unibok

Panelsamtale med Ann Michaelsen, pedagogisk utviklingsleder, Cecilie Thorsen lærer og Martin og Sondre fra Sandvika videregående skole.

Unibok-konferansen 5. mai 2017

Unibok og The Open Web Platform W3C

Kategori: Unibok

Den tekniske plattformen i Unibok og nye funksjoner: matematisk sats i HTML5 og oppslag i ordbøker fra teksten. Lasse Jobraaten, digital utvikler i Cappelen Damm

En digitalanalytisk polemikk

Kategori: Unibok

Finnes det en overlevelsesstrategi i alt det irriterende maset om digitalisering? All iveren etter å digitalisere undervisningen vekker en betimelig skepsis. Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf, skribent og førstelektor ved Høgskolen Kristiania.

Læremidler og arbeidsformer - hva vet vi nå?

Kategori: Unibok

Prosjektleder Øystein Gilje (Universitetet i Oslo) i forskningsprosjektet Ark&App, viser hvordan lærere og elever arbeider i den nye blandingskulturen med papirbaserte og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole.

Digitale lese- og skrivepraksiser i klasserommet

Kategori: Unibok

Det er ikke teknologien som er det primære, men hvordan vi utvikler pedagogisk praksis i møte med de ressurser for læring som finnes tilgjengelig i kulturen. Ola Erstad, instituttleder, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Fra steintavle til smartklokke

Kategori: Unibok

Et skråblikk på informasjonsutviklingen. Eirik Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, er redaktør for nettstedet NRKbeta.no.

Unibok. En ny generasjon digitale lærebøker

Kategori: Unibok

Unibok er designet for god lesbarhet på skjerm og er enkel å bruke. Med EPUB 3-formatet har Unibok en dynamisk visning av tekst og bilde, og studieverktøy er integrert slik at elevene kan arbeide aktivt med læreboka.