Oppdatert og tilgjengelig lærebok

Unibok | digitale lærebøker fra 5. til 13. trinn

Med Unibok får skolen digitale læremidler som er tilpasset elevenes modenhet og forkunnskaper, og som er pedagogisk gjennomarbeidet og dekker læreplanene med oppdaterte fakta.

 

Oppdatert og tilgjengelig lærebok

Unibok | digitale lærebøker fra 5. til 13. trinn

Kategori: Unibok Unibok

Med Unibok får skolen digitale læremidler som er tilpasset elevenes modenhet og forkunnskaper, og som er pedagogisk gjennomarbeidet og dekker læreplanene med oppdaterte fakta.

Verktøyene i Unibok

Kategori: Unibok

Med Unibok får elevene en lærebok de kan notere i, lytte til og på andre måter bruke aktivt. Bruker du verktøyene aktivt får du mer ut av lærestoffet.

Lærerens Unibok

Kategori: Unibok

Som lærer kan du bruke Unibok aktivt i undervisningen. Her er noen tips.

Unibok uten nettilgang

Kategori: Unibok

Unibok kan også brukes uten nettilgang. Se her hvordan du laster ned boka og åpner uten nett i nettleseren.

Unibok-konferansen 5. mai 2017

Erfaringer med bruk av Unibok

Kategori: Unibok

Panelsamtale med Ann Michaelsen, pedagogisk utviklingsleder, Cecilie Thorsen lærer og Martin og Sondre fra Sandvika videregående skole.

Unibok-konferansen 5. mai 2017

Unibok og The Open Web Platform W3C

Kategori: Unibok

Den tekniske plattformen i Unibok og nye funksjoner: matematisk sats i HTML5 og oppslag i ordbøker fra teksten. Lasse Jobraaten, digital utvikler i Cappelen Damm

En digitalanalytisk polemikk

Kategori: Unibok

Finnes det en overlevelsesstrategi i alt det irriterende maset om digitalisering? All iveren etter å digitalisere undervisningen vekker en betimelig skepsis. Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf, skribent og førstelektor ved Høgskolen Kristiania.

Læremidler og arbeidsformer - hva vet vi nå?

Kategori: Unibok

Prosjektleder Øystein Gilje (Universitetet i Oslo) i forskningsprosjektet Ark&App, viser hvordan lærere og elever arbeider i den nye blandingskulturen med papirbaserte og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole.

Digitale lese- og skrivepraksiser i klasserommet

Kategori: Unibok

Det er ikke teknologien som er det primære, men hvordan vi utvikler pedagogisk praksis i møte med de ressurser for læring som finnes tilgjengelig i kulturen. Ola Erstad, instituttleder, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Fra steintavle til smartklokke

Kategori: Unibok

Et skråblikk på informasjonsutviklingen. Eirik Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, er redaktør for nettstedet NRKbeta.no.