Øyene i vest. Om språk, kultur og historie på Hebridene, Orknøyene og Shetland

Kirsti Jareg

 

Engelsk 2

Presentasjon av Interactions 2

Kategori: Engelsk

Redaktør Birger Nicolaysen presenterer innhold og struktur i læreverket Interactions 2 for engelsk 2. Lærebok, elev- og lærernettsted.

Engelsk 2 – Interactions 2

Å utforske og sammenligne engelskspråklige land

Kategori: Engelsk

Forfattere Richard Burgess og Magne Dypedahl viser hvordan Interactions 2 behandler kompetansemålene for Engelsk 2, LK20 som omhandler sammenligning og utforsking av språklige, kulturelle, politiske og samfunnsmessige forhold i engelskspråklige land. 

ENGELSK 1-4 WEBINAR VÅREN 2022

Motivasjon og mestring i tidlig språkopplæring

Kategori: Engelsk

Forfattere og redaktør snakker om læreverket Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm. De viser deg hvordan du kan jobbe med de grunnleggende ferdighetene og læreplanmålene i engelsk 1-4.

Citizens Basic

Tilpasset opplæring i engelsk

Kategori: Engelsk

Forfatter Ingeborg Aspfors-Sveen snakker om lesestrategier og tilpasset opplæring i lys av fagfornyelsen, med eksempler fra Citizens Basic. Citizens Basic er en forenklet versjon av Citizens SF og Citizens YF for engelsk vg1, og gir eleven mye støtte og tilpassede oppgaver.
Tilpasset opplæring i engelsk vg1 - Citizens Basic

Engelsk 1

Interactions 1. Blinding bright lights

Kategori: Engelsk

Forfatter Richard Burgess forteller om litteratur i Interactions 1 og hvordan læreverket legger til rette for litteraturanalyse.

Engelsk 1

Interactions 1: Kommunikativ kompetanse

Kategori: Engelsk

Nye temaer kommer med jevne mellomrom inn i engelskundervisningen. Disse temaene trenger ikke å komme i tillegg til alt annet, men kan integreres i velkjente tilnærminger til språklæring. I denne presentasjonen er hensikten å se på sammenhengen mellom språklæring, interkulturell kompetanse, de tverrfaglige temaene og kritisk tenkning. Ved forfatter Magne Dypedahl

Engelsk 1

Interactions 1: Grammatikklæring

Kategori: Engelsk

Forfatter Hilde Hasselgård snakker om hvordan Interactions legger til rette for grammatikklæring som noe mer enn setningsgrammatikk.

Engelsk 1

Interactions 1 for fagfornyelsen

Kategori: Engelsk

Redaktør Birger Nicolaysen gir en oversikt over læreverkets oppbygging og tilknytning til læreplanen.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Språklæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens gir gode strategier og metoder for aktiv språklæring gjennom flere ulike kurs (2 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Dybdelæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens er knyttet tett opp til fagfornyelsen. Gjennom temakapitlene Connections, Challenges, Cultures og Citizens (SF) / Careers (YF), som belyses fra flere synsvinkler, gis det rom for utforsking og fordypning (1:39 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens YF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens YF er Cappelen Damms læreverk for engelsk vg1 yrkesfag til fagfornyelsen. Filmen presenterer innholdet i læreboka kort (2 min).

Henrik Bøhn, USN:

Interkulturell kommunikasjon og vurdering

Kategori: Engelsk

Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget? I hvilken grad kan disse begrepene sees i sammenheng? Bøhn er førsteamanuensis i engelsk ved USN og har også erfaring som engelsklærer ved videregående skole.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens SF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens SF for engelsk vg1 er skrevet til fagfornyelsen. Filmen presenterer læreverket og innholdet kort (2 min).

Engelsk fagseminar 27.04.18

Access to English: Social Studies

Kategori: Engelsk

Presentasjon av ny og aktualisert utgave læreverket for samfunnsfaglig engelsk ved medforfatter Richard Burgess.
Richard Burgess presenterer Access to English: Social Studies

Presentasjon 21.04.17

Språkporten – online elevressurs

Kategori: Fransk, tysk, spansk Engelsk

I Språkporten finnes grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og kan brukes på alle digitale flater. Mona Gundersen-Røvik presenterer.

Engelsk fagseminar 21.04.17

Long Shorts

Kategori: Engelsk

The Challenge of Reading Longer Short Stories

Engelsk fagseminar 21.04.17

Access to International English

Kategori: Engelsk

Charting Changing Landscapes: a New Access to International English for the Late Twenty-Tens

Tracks

Kategori: Engelsk

Engelsk for yrkesfag