Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens SF presentasjonsfilm

Citizens SF for engelsk vg1 er skrevet til fagfornyelsen. Filmen presenterer læreverket og innholdet kort (2 min).

Se også filmer om dybdelæring og språklæring i Citizens.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Språklæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens gir gode strategier og metoder for aktiv språklæring gjennom flere ulike kurs (2 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Dybdelæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens er knyttet tett opp til fagfornyelsen. Gjennom temakapitlene Connections, Challenges, Cultures og Citizens (SF) / Careers (YF), som belyses fra flere synsvinkler, gis det rom for utforsking og fordypning (1:39 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens YF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens YF er Cappelen Damms læreverk for engelsk vg1 yrkesfag til fagfornyelsen. Filmen presenterer innholdet i læreboka kort (2 min).

Henrik Bøhn, USN:

Interkulturell kommunikasjon og vurdering

Kategori: Engelsk

Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget? I hvilken grad kan disse begrepene sees i sammenheng? Bøhn er førsteamanuensis i engelsk ved USN og har også erfaring som engelsklærer ved videregående skole.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens SF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens SF for engelsk vg1 er skrevet til fagfornyelsen. Filmen presenterer læreverket og innholdet kort (2 min).

Engelsk fagseminar 27.04.18

Access to English: Social Studies

Kategori: Engelsk

Presentasjon av ny og aktualisert utgave læreverket for samfunnsfaglig engelsk ved medforfatter Richard Burgess.
Richard Burgess presenterer Access to English: Social Studies

Presentasjon 21.04.17

Språkporten – online elevressurs

Kategori: Fransk, tysk, spansk Engelsk

I Språkporten finnes grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og kan brukes på alle digitale flater. Mona Gundersen-Røvik presenterer.

Engelsk fagseminar 21.04.17

Long Shorts

Kategori: Engelsk

The Challenge of Reading Longer Short Stories

Engelsk fagseminar 21.04.17

Access to International English

Kategori: Engelsk

Charting Changing Landscapes: a New Access to International English for the Late Twenty-Tens

Hva er tekstanalyse?

Kategori: Samfunnsvitenskap Engelsk

Hvordan bruker vi tekst som datamateriale, hvilke metoder kan vi benytte for å analysere tekstene og hvilken vitenskapsteoretisk bagasje følger med disse metodene? Øivind Bratberg gir deg svarene!

Tracks

Kategori: Engelsk

Engelsk for yrkesfag