Engelsk fagseminar 21.04.17

Mapping Today's Global Challenges

Reasons to be Cheerful and Causes for Concern

Christopher White is Associate Professor in International Relations at Bjorknes Høyskole. He is a specialist in political theory and British politics, and has worked, amongst other places, at the British Foreign and Commonwealth Office and the UK House of Commons. Prior to coming to Norway in 2010, he was Assistant Professor at the American International University in London.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Språklæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens gir gode strategier og metoder for aktiv språklæring gjennom flere ulike kurs (2 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Dybdelæring i Citizens

Kategori: Engelsk

Citizens er knyttet tett opp til fagfornyelsen. Gjennom temakapitlene Connections, Challenges, Cultures og Citizens (SF) / Careers (YF), som belyses fra flere synsvinkler, gis det rom for utforsking og fordypning (1:39 min).

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens YF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens YF er Cappelen Damms læreverk for engelsk vg1 yrkesfag til fagfornyelsen. Filmen presenterer innholdet i læreboka kort (2 min).

Henrik Bøhn, USN:

Interkulturell kommunikasjon og vurdering

Kategori: Engelsk

Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget? I hvilken grad kan disse begrepene sees i sammenheng? Bøhn er førsteamanuensis i engelsk ved USN og har også erfaring som engelsklærer ved videregående skole.

Engelsk vg1 | fagfornyelsen

Citizens SF presentasjonsfilm

Kategori: Engelsk

Citizens SF for engelsk vg1 er skrevet til fagfornyelsen. Filmen presenterer læreverket og innholdet kort (2 min).

Engelsk fagseminar 27.04.18

Access to English: Social Studies

Kategori: Engelsk

Presentasjon av ny og aktualisert utgave læreverket for samfunnsfaglig engelsk ved medforfatter Richard Burgess.
Richard Burgess presenterer Access to English: Social Studies

Presentasjon 21.04.17

Språkporten – online elevressurs

Kategori: Fransk, tysk, spansk Engelsk

I Språkporten finnes grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og kan brukes på alle digitale flater. Mona Gundersen-Røvik presenterer.

Engelsk fagseminar 21.04.17

Long Shorts

Kategori: Engelsk

The Challenge of Reading Longer Short Stories

Engelsk fagseminar 21.04.17

Access to International English

Kategori: Engelsk

Charting Changing Landscapes: a New Access to International English for the Late Twenty-Tens

Hva er tekstanalyse?

Kategori: Samfunnsvitenskap Engelsk

Hvordan bruker vi tekst som datamateriale, hvilke metoder kan vi benytte for å analysere tekstene og hvilken vitenskapsteoretisk bagasje følger med disse metodene? Øivind Bratberg gir deg svarene!

Tracks

Kategori: Engelsk

Engelsk for yrkesfag