Skolen fra Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm

Fleksibelt!

Kategori: Skolen fra Cappelen Damm

Elevrådet

Framtidas skole

Kategori: Skolen fra Cappelen Damm

Lærer vi best med skjerm eller bok? Og hvilke yrker vil dagens ungdom utdanne seg til?

Elevrådet

Den perfekte lærer

Kategori: Skolen fra Cappelen Damm

Vil framtidas lærer være en robot? Og hva kjennetegner en god lærer?