Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Tilstand og temperatur i norsk økonomi

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets.

WEBINAR 3. OG 8. JUNI 2021

Pareto – samfunnsøkonomi i fagfornyelsen

Kategori: Samfunnsøkonomi

1) Koronapandemien – hva koster den og hvordan bør den håndteres? ved Steinar Holden, økonomiprofessor, UiO 2) Ny og oppdatert lærebok Pareto 1 (2021) ved forfatter Steinar Holden 3) Dybdelæring og utforsking med nye digitale ressurser i samfunnsøkonomi ved lektor Trine Skarholt 4) Pareto-porteføljen og funksjonalitet på det nye nettstedet til læreverket ved redaktør Aleksander Tysseng Reutz

Animasjon og undervisningsopplegg

Statsbudsjettet 2019 kort forklart

Kategori: Samfunnsøkonomi Samfunnsfagene

Du finner fordypningsoppgaver knyttet til statsbudsjettet på nettstedene til læreverkene Delta!, Pareto og Politikk og makt. Se også professor Steinar Holdens kommentarer på bloggen vår Fagsnakk.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Nye utgaver av læreverket Pareto i 2018

Kategori: Samfunnsøkonomi

De nye utgavene av Pareto er oppdatert med endringer som har skjedd i faget de siste årene, og det er gjort endringer som vil bidra til bedre læringsutbytte for elevene. Presentasjon ved redaktør Aleksander Tysseng Reutz og forfatter Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Robotisering – blir jobbene borte?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo og forfatter av læreverket Pareto for videregående skole.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Norsk næringsliv og det grønne skiftet

Kategori: Samfunnsøkonomi

Thina Saltvedt er analytiker i Sustainable Finance i Nordea. Saltvedt har vært profilert som oljeanlytiker i Nordea, men forlater dette året oljen til fordel for grønn energi og arbeid med klimarisiko.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Effekter av miljøpolitikk

Kategori: Klima Samfunnsøkonomi

Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Innføring i politisk økonomi

Kategori: Samfunnsøkonomi

Gudmund Hernes er utdannet sosiolog med ph.d. fra Johns Hopkins University, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Ap. Hernes har hatt ulike roller innenfor forskning i en årrekke og er nå seniorforsker ved FAFO og professor II ved BI.

Pareto 2. Samfunnsøkonomi vg3

Kategori: Samfunnsøkonomi

Oppdatert utgave. Nytt i bok og på nett. Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og hovedforfatter av læreverket Pareto.

Lave renter i uoverskuelig fremtid?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Norges Bank regner med lav prisvekst og lav styringsrente fremover. Er Norges Bank i ferd med å miste inflasjonsmålet av syne? Katrine Boye er makroøkonom i Nordea.

Økende arbeidsledighet i Europa - hva kan politikerne gjøre?

Kategori: Samfunnsøkonomi

Renten er nær null, og offentlig gjeld er høy og økende. Har politikerne flere virkemidler? Burde Stabilitetspaktens regler settes til side? Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, UiO og hovedforfatter av læreverket Pareto.