Stortingsvalget 2017

Kategori: Samfunnsfagene

Partiene og deres hjertesaker i forbindelse med Stortingsvalget 2017

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19. mai 2017

Samspill. Nytt læreverk i sosialkunnskap

Kategori: Samfunnsfagene

"Samspill" gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. Redaktør Hege Simensen Hermo innleder. Forfatterne Ida Carine Longva og Eva Kosberg presenterer læreverket.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Delta! Læreverket i samfunnsfag oppdateres

Kategori: Samfunnsfagene

Forfatter Eva Kosberg forteller hva vi endrer i den nye utgaven. "Delta!" ble utgitt første gang i 2013 og følger den reviderte læreplanen fra samme år. Forfatterne er erfarne lærere fra begge studieretninger og har et stort engasjement for elevene og faget.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Oslo-ungdoms livssituasjon

Kategori: Samfunnsfagene

Oslo-ungdoms livssituasjon på sentrale områder; nære relasjoner, skole og utdanning, fritid og problematferd. Patrick Lie Andersen, forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Innvandrerbarnas klassereiser

Kategori: Samfunnsfagene

Hvordan klarer innvandrernes etterkommere seg i utdanning og arbeidsliv i dagens Norge? Are Skeie Hermansen, postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Rus og avhengighet. Et ungdomsperspektiv

Kategori: Samfunnsfagene

Problemer knyttet til rus og avhengighet kan for mange medføre helsemessige, atferdsmessige og samfunnsmessige konsekvenser. I norsk rusmiddelpolitikk har slike problemer tradisjonelt blitt møtt med forebygging, kontroll og begrensning. Hva har dette å si for dagens unge? Stian Haugen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og utdannet kriminologifra Universitet i Oslo.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Kropp og grenser

Kategori: Samfunnsfagene

Kari Stefansen er sosiolog og forsker tilknyttet Voldsprogrammet ved forskningsinstituttet NOVA. Hun har forsket på omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, kvinners forståelse av voldtekt og hvordan ungdom forstår grensen mellom seksuelle overgrep og seksuell utnytting.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

De vanskelige samtalene med ungdom og foresatte

Kategori: Samfunnsfagene

Som barnelege jobber Fossli Jensen med barn og unge ved Catosenteret i Son og barn og familier som sliter med langvarige og ofte uforklarte helseplager, som hodepine, kvalme, utmattelse, smerte og høyt skolefravær.

Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa

Kategori: Samfunnsfagene

Journalistene Elin Sørsdahl og Alf Ole Ask har skrevet bok om Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa. Hør dem presentere boka på lanseringen hos Cappelen Damm, med kommentarer fra Asle Toje og under ledelse av Christian Borch.

Hvorfor klikker ingen på EU?

Kategori: Samfunnsfagene Akademisk frokost

Lanseringsdebatt for bøkene EU-kontrollen - jakten på det egentlige EU og Hva er EU godt for? 23. september 2015. I panelet satt Alf Ole Ask, Erik Oddvar Eriksen og Vidar Helgesen; ordstyrer var Anne Jortveit.

Om å ta debatten og konfliktene

Kategori: Religion Samfunnsfagene Norsk

Å delta i samfunnet er engasjerende, og dialog er viktig. Abid Raja er advokat, diplomat, samfunnsdebattant og stortingspolitiker for Venstre. I 2010 fikk han Fritt Ords høyeste pris for sitt arbeid. Samfunnsfag 28.03.14

Delta i undervisningen

Kategori: Samfunnsfagene

For å delta i demokratiet kreves det kunnskap. Hvordan øve opp den kritiske vurderingen? Dette er sentralt i «Utforskeren» og revidert læreplan. Forfatter og lærer Torgeir S. Holgersen tar utgangspunkt i digital debatt. Samfunnsfag 28.03.14

Assads Syria: Historien om den pyromane brannmannen

Kategori: Samfunnsfagene

Hvorfor og hvordan har Assad klart å holde på makten så lenge? Kai Kverme drøfter disse spørsmålene i lys av Syrias historie gjennom de siste hundre årene. Kai Kverme, Senter for islam og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Seminar 28.03.14

Ekstremisme på nett

Kategori: Samfunnsfagene

Om ulike former for ekstremisme og konspirasjonsteorier på nettet og diskuterer hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til ungdom. Øyvind Strømmen, forfatter og journalist.