OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Demos | politikk og menneskerettigheter vg3

Demos er et spennede og helt nytt læreverk til politikk og menneskerettigheter i fagfornyelsen. Hør forfatterne selv fortelle om valgene de har tatt for å gjøre læreverket relevant for den nye læreplanen og undervisningen i faget.

VURDERING OG EKSAMEN POME 2023

Eksamen og vurdering i politikk og menneskerettigheter

Kategori: Samfunnsfagene

Lektor og lærebokforfatter Hanne Elisabeth Hovden presenterer forslag til vurderingsstoff og tips og råd om eksamen i politikk og menneskerettigheter. Foredraget er fra webinar sendt 21.03.23
Startplakat foredrag vurdering og eksamen i politikk og menneskerettigheter 2023

VURDERING OG EKSAMEN POME 2023

Vurdering på nettsidene til læreverket Demos

Kategori: Samfunnsfagene

Redaktør Inger Hilde Killerud viser fram vurderingssti som forslag til helgdagprøve og nye læringsstier og undervisningsopplegg fra nettsidene til Demos. På nettsidene til elev er det mange ressurser som kan hjelpe dem fram mot skriftlig og muntlig eksamen. Foredraget er fra webinar sendt 21.03.23
Startplakat video

OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Samspill | sosialkunnskap vg2/vg3

Kategori: Samfunnsfagene

Bli kjent med nye Samspill til fagfornyelsen, og hør hvordan læreverket, med bok og nettressurser er tilpasset ny læreplan og tenkt brukt i undervisningen.

OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Demos | politikk og menneskerettigheter vg3

Kategori: Samfunnsfagene

Demos er et spennede og helt nytt læreverk til politikk og menneskerettigheter i fagfornyelsen. Hør forfatterne selv fortelle om valgene de har tatt for å gjøre læreverket relevant for den nye læreplanen og undervisningen i faget.

WEBINAR 2. OG 3. JUNI 2021

Sosio til fagfornyelsen

Kategori: Samfunnsfagene

Presentasjon av læreverket Sosio, ny læreplan og kjerneelementene i programfaget sosiologi og sosialantropologi. Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass.

SOSIO WEBINAR 2. OG 3. JUNI 2021

Klassetilpasset rådgivning i skolen

Kategori: Samfunnsfagene

Hvordan elevers klassebakgrunn er av betydning i forbindelse med utdanningsvalget som skal tas i overgangen til videregående opplæring. Studier viser at sosial ulikhet reproduseres i utdanningsvalget og at de to utdanningsprogrammene – studieforberedende og yrkesfag – preges av stereotypier og er langt fra likeverdige. Aurora Berg er sosiolog og jobber som rådgiver i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

WEBINAR JUNI 2021

Sosio – sosiologi og sosialantropologi LK20

Kategori: Samfunnsfagene

Webinar om nye Sosio og digitale ressurser til fagfornyelsen: 1) Nye Sosio, ny læreplan og kjerneelementene i faget. Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass. 2) Ulike perspektiver og faglig fordypning med Sosio 3) Sosio i praktisk undervisning 4) Klassetilpasset rådgivning, faglig innlegg med sosiolog Aurora Berg.

WEBINAR MAI 2021

Praktisk undervisning i samfunnskunnskap med Delta!

Kategori: Samfunnsfagene

Samfunnskunnskap til LK20 med Delta! til yrkesfag og studieforberedende: 1) Delta! i fagfornyelsen Delta! har som mål å gjøre eleven i stand og motiverte til å delta i klasserommet, samfunnet og demokratiet. I Delta! blir elevene presentert for ulike perspektiver, ulike verdigrunnlag og motsetninger. 2) Tverrfaglighet og dybdelæring i samfunnskunnskap 3) Delta! digitale ressurser 4) Ferdighetstrening, kildekritikk og digital vurdering i samfunnskunnskap 5) Delta! i klasserommet: et praktisk eksempel på undervisningsopplegg og vurderingssituasjon.

Samfunnskunnskap vg1/vg2 (fagfornyelsen)

Delta! ny læreplan, nytt læreverk

Kategori: Samfunnsfagene

Ny læreplan i samfunnskunnskap er klar, og det er også nye Delta! Redaktør Hege Simensen Hermo og lektor Torgeir Salih Holgersen, en av tre forfattere, forteller hvordan Delta! legger til rette for målene i den nye læreplanen. (4 minutter)

Samfunnskunnskap vg1/vg2 (fagfornyelsen)

Delta! dybdelæring og aktivitet i fagfornyelsen

Kategori: Samfunnsfagene

Dybdelæring er et overordnet mål i fagfornyelsen. I læreverket nye Delta! for samfunnskunnskap oppnås dybdelæring gjennom elevenes aktivitet og arbeid med oppgavene. Forfatter Torgeir Salih Holgersen forteller hvordan Delta! er skrevet til fagfornyelsen og hvilke grep som er tatt. (16:20 minutter)

Samfunnskunnskap vg1/vg2 (fagfornyelsen)

Delta! nye digitale ressurser til fagfornyelsen

Kategori: Samfunnsfagene

Nettstedet for elever blir fortsatt gratis og elevene vil finne et rikt utvalg oppgaver – også knyttet til nyhetsbildet, fordypningsmateriale og lydbokfiler. Lærerne finner nyttige ressurser til undervisningen, tverrfaglig arbeid og vurdering. Redaksjonssjef og redaktør Hege Simensen Hermo forteller om det nye nettstedet. (6:30 minutter)

NOA-seminar 9. november 2018

Vår tids frihetskamp

Kategori: Samfunnsfagene NOA

Hvordan bekjempe negativ sosial kontroll? ved varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam
Varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam

Animasjon og undervisningsopplegg

Statsbudsjettet 2019 kort forklart

Kategori: Samfunnsøkonomi Samfunnsfagene

Du finner fordypningsoppgaver knyttet til statsbudsjettet på nettstedene til læreverkene Delta!, Pareto og Politikk og makt. Se også professor Steinar Holdens kommentarer på bloggen vår Fagsnakk.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Fagfornyelsen – sentrale ideer og begreper

Kategori: Samfunnsfagene Fagfornyelsen

Torbjørn Ryssevik er spesialrådgiver i utdanningsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Ryssevik har sett nærmere på hvilke ideer og begreper fra Ludvigsenutvalget som er tatt videre i Stortingsmeldingen (St.meld. 28).

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Ekstremisten i klasserommet

Kategori: Samfunnsfagene

Christer Mattsson har grunnutdanning som lærer og har vært aktiv i arbeidet med å forhindre unge i å komme inn i hvitmaktmiljøer, jihadisme og gjengkriminalitet. Han foreleser ved lærerutdanningene, er veileder, forfatter og leder av sosialtjenesten i Sverige. For tiden er han forsker og assisterende direktør ved Segerstedt-instituttet ved Gøteborgs universitet.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Dollar Street. Fighting Mega Misconceptions

Kategori: Samfunnsfagene

Anna Rosling Rönnlund, Gapminder - har som mål å gjøre det enklere for alle å forstå verden gjennom visuelle data. Hun står bak det fotobaserte prosjektet «Dollar Street». Anna har en bachelor i fotografi, og en mastergrad i sosiologi. Fokuset hennes er å alltid se det store bildet – det du ser er det du forstår.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Dybelæring i samfunnsfag. Hva betyr det, og hvordan kan vi få det til?

Kategori: Samfunnsfagene

Torgeir Salih Holgersen er lektor med hovedfag i samfunnsgeografi og har undervist i samfunnsfag, geografi og historie i Osloskolen siden 2003. Torgeir en en av tre forfattere på læreverket Delta! i samfunnsfag for videregående skole.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.

Stortingsvalget 2017

Kategori: Samfunnsfagene

Partiene og deres hjertesaker i forbindelse med Stortingsvalget 2017

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19. mai 2017

Samspill. Nytt læreverk i sosialkunnskap

Kategori: Samfunnsfagene

"Samspill" gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. Redaktør Hege Simensen Hermo innleder. Forfatterne Ida Carine Longva og Eva Kosberg presenterer læreverket.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Delta! Læreverket i samfunnsfag oppdateres

Kategori: Samfunnsfagene

Forfatter Eva Kosberg forteller hva vi endrer i den nye utgaven. "Delta!" ble utgitt første gang i 2013 og følger den reviderte læreplanen fra samme år. Forfatterne er erfarne lærere fra begge studieretninger og har et stort engasjement for elevene og faget.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Oslo-ungdoms livssituasjon

Kategori: Samfunnsfagene

Oslo-ungdoms livssituasjon på sentrale områder; nære relasjoner, skole og utdanning, fritid og problematferd. Patrick Lie Andersen, forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Innvandrerbarnas klassereiser

Kategori: Samfunnsfagene

Hvordan klarer innvandrernes etterkommere seg i utdanning og arbeidsliv i dagens Norge? Are Skeie Hermansen, postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Rus og avhengighet. Et ungdomsperspektiv

Kategori: Samfunnsfagene

Problemer knyttet til rus og avhengighet kan for mange medføre helsemessige, atferdsmessige og samfunnsmessige konsekvenser. I norsk rusmiddelpolitikk har slike problemer tradisjonelt blitt møtt med forebygging, kontroll og begrensning. Hva har dette å si for dagens unge? Stian Haugen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og utdannet kriminologifra Universitet i Oslo.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

Kropp og grenser

Kategori: Samfunnsfagene

Kari Stefansen er sosiolog og forsker tilknyttet Voldsprogrammet ved forskningsinstituttet NOVA. Hun har forsket på omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, kvinners forståelse av voldtekt og hvordan ungdom forstår grensen mellom seksuelle overgrep og seksuell utnytting.

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19.05.2017

De vanskelige samtalene med ungdom og foresatte

Kategori: Samfunnsfagene

Som barnelege jobber Fossli Jensen med barn og unge ved Catosenteret i Son og barn og familier som sliter med langvarige og ofte uforklarte helseplager, som hodepine, kvalme, utmattelse, smerte og høyt skolefravær.

Om å ta debatten og konfliktene

Kategori: Religion Samfunnsfagene Norsk

Å delta i samfunnet er engasjerende, og dialog er viktig. Abid Raja er advokat, diplomat, samfunnsdebattant og stortingspolitiker for Venstre. I 2010 fikk han Fritt Ords høyeste pris for sitt arbeid. Samfunnsfag 28.03.14

Delta i undervisningen

Kategori: Samfunnsfagene

For å delta i demokratiet kreves det kunnskap. Hvordan øve opp den kritiske vurderingen? Dette er sentralt i «Utforskeren» og revidert læreplan. Forfatter og lærer Torgeir S. Holgersen tar utgangspunkt i digital debatt. Samfunnsfag 28.03.14

Assads Syria: Historien om den pyromane brannmannen

Kategori: Samfunnsfagene

Hvorfor og hvordan har Assad klart å holde på makten så lenge? Kai Kverme drøfter disse spørsmålene i lys av Syrias historie gjennom de siste hundre årene. Kai Kverme, Senter for islam og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Seminar 28.03.14

Ekstremisme på nett

Kategori: Samfunnsfagene

Om ulike former for ekstremisme og konspirasjonsteorier på nettet og diskuterer hvilke utfordringer dette innebærer i forhold til ungdom. Øyvind Strømmen, forfatter og journalist.