Fagseminar i rettslære 8. juni 2017

Juss og samfunn, nytt læreverk i rettslære

Forfatter og advokat Alf Marcus Wiegaard presenterer «Juss og samfunn» og læreverkets struktur og oppbygning.

Wiegaard er opptatt av hvordan juss kan formidles til unge mennesker som er interessert i samfunnsfag og rett og galt.

Alf Marcus Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en bachelor i Antikk kultur og klassiske språk. Han har jobbet som advokat i 15 år, og driver egen advokatpraksis i Oslo. Han er interessert i jussens fagtradisjoner, og arbeider i det daglige med mange ulike sakstyper, bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Fagseminar i rettslære 18. oktober 2018

Juss og samfunn. Rettslære 1 og 2

Kategori: Rettslære

Juss og samfunn tar rettslære på alvor som samfunnsfag, forklarer de ulike rettsemnene grundig og er skrevet med utgangspunkt i elevene. Lærebokforfatter Alf Marcus Wiegaard presenterer fagdidaktikken og metoden i læreverket. Sigmund Dalehaug presenterer oppgavetypene og juridisk metode.

Fagseminar i rettslære 18. oktober 2018

Konflikthåndtering

Kategori: Rettslære

For å kunne håndtere konflikter, må man forstå dem. Forstå hva konflikter handler om, hvordan konflikter oppstår og grunnleggende konfliktstrategier. Roar Thun Wægger, jurist og mekler i WNI og Torbjørn Buer, psykolog og direktør i JUS (Juristenes Utdanningssenter).

Fagseminar i rettslære 8. juni 2017

Opphavsrett i sosiale medier og på nett

Kategori: Rettslære

Advokat Jon Wessel-Aas er en av våre fremste eksperter når det gjelder opphavsrett, ytringsfrihet og personvern. I foredraget gir han en praktisk oversikt over gjeldende lover for publisering og deling av bilder, videoer, tekster.

Fagseminar i rettslære 8. juni 2017

Varslingsjussen – den nye arbeidsretten?

Kategori: Rettslære

Birthe Eriksen omtales blant annet som «Varslerens advokat». Hun var narkovarslerens advokat under politisaken i Bergen, og forteller her om hvilke lover som beskytter varslere.