OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Læreverket Psykologi 2 til LK20 i fagfornyelsen

Forfatter Åge Diseth presenterer læreboka "Psykologi 2", redaktør Anne Nygård viser de digitale ressursene og til slutt hører du Marte Spurkland fortelle to historier fra boken "Ut av krisen".

I første innlegg snakker Åge Diseth om fagstoffet, valgene som er tatt, tanken bak oppgavene underveis i lærestoffet og bruk av eksempler og caser som konkretiserer stoffet for elevene i læreboka.

I innlegg to, viser Anne Nygård de nye digitale ressursene til læreverket med læringsstier som aktualiserer faget og har mer stoff til fordypning og utforsking.

Siste innlegg er gripende historier om to unge gutters vei ut av sine livskriser. I boken "Ut av krisen" har Marte Spurkland vært tett på åtte personer som forteller om beretninger om sammenbrudd og tilsynelatende håpløshet, men også om mot og den ukjente styrken som bor i oss alle.

OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Læreverket Psykologi 2 til LK20 i fagfornyelsen

Kategori: Psykologi

Forfatter Åge Diseth presenterer læreboka "Psykologi 2", redaktør Anne Nygård viser de digitale ressursene og til slutt hører du Marte Spurkland fortelle to historier fra boken "Ut av krisen".

WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Kategori: Klima Psykologi

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen, Klimaspsykologene

WEBINAR JUNi 2021

Læreverket Psykologi til LK20

Kategori: Psykologi

Presentasjon av nye Psykologi og den nye læreplanen, hvordan lærebok og digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen og om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i psykologifaget: 1) Den nye læreplanen i psykologi og læreverket Psykologi ved forfatter Åge Diseth 2) Nye og oppdaterte digitale ressurser til Psykologi ved redaktør Charlotte Hole Krogstad 3) Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? ved klimapsykolog Ragnhild Nilsen

Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Å dykke etter sjøhester

Kategori: Psykologi

Ylva Østby, doktorgrad i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo og er en av landets ledende eksperter på hvordan hukommelsen fungerer.

Mestringsorientert ledelse

Kategori: Psykologi

Ved Susanna Sørheim, bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton og master i organisasjonspsykologi fra BI. Medforfatter av både Psykologi 1 og Psykologi 2. Psykologiseminar 20. mai 2016

Oppvekst i Colaens tid (54:06)

Kategori: Psykologi

Frode Thuen, psykolog ansatt ved Høgskolen i Bergen/Modum Bad. Foredrag på seminar om psykologi i videregående skole 03.06.2010