WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen, Klimaspsykologene

Ragnhild Nilsen er klimapsykolog. Hun har doktorgrad i innovasjon og strategisk ledelse og mastergrad i psykologi og i musikk. Sammen med blant annet Per Espen Stoknes driver hun Institutt for klimapsykologi. Ragnhild er pioner for det grønne skiftet og har blant annet skrevet bøkene Påfyll til livets krukke, Rovdyr – en thriller om moderne psykologi og Perledykkeren.

WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Kategori: Psykologi

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen, Klimaspsykologene

WEBINAR 9. OG 10. JUNi 2021

Nye Psykologi til fagfornyelsen

Kategori: Psykologi

Presentasjon av nye Psykologi og den nye læreplanen, hvordan lærebok og digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen og om det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i psykologifaget: 1) Den nye læreplanen i psykologi og læreverket Psykologi ved forfatter Åge Diseth 2) Nye og oppdaterte digitale ressurser til Psykologi ved redaktør Charlotte Hole Krogstad 3) Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? ved klimapsykolog Ragnhild Nilsen

Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Kort presentasjon og gode tips til bruk av Psykologi-verket fra 2016

Kategori: Psykologi

Susanna Sørheim har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun jobber som organisasjonspsykolog i Ernst & Young og er medforfatter av Psykologi 1 og Psykologi 2.

Fagkurs i psykologi 29. mars 2017

Å dykke etter sjøhester

Kategori: Psykologi

Ylva Østby, doktorgrad i nevropsykologi fra Universitetet i Oslo og er en av landets ledende eksperter på hvordan hukommelsen fungerer.

Nye utgaver av Psykologi 1 og Psykologi 2 (2016)

Kategori: Psykologi

Ved Susanna Sørheim, bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton og master i organisasjonspsykologi fra BI. Medforfatter av både Psykologi 1 og Psykologi 2. Psykologiseminar 20. mai 2016

Mestringsorientert ledelse

Kategori: Psykologi

Ved Susanna Sørheim, bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton og master i organisasjonspsykologi fra BI. Medforfatter av både Psykologi 1 og Psykologi 2. Psykologiseminar 20. mai 2016

Oppvekst i Colaens tid (54:06)

Kategori: Psykologi

Frode Thuen, psykolog ansatt ved Høgskolen i Bergen/Modum Bad. Foredrag på seminar om psykologi i videregående skole 03.06.2010