Webinar 15. og 21. april 2021

Norskfaget på vg2 og undervisning med Moment

1) Studieforberedende lesing av sakprosa og skjønnlitteratur i læreverket 2) Hva vil det si å bli studieforberedt i norskfaget og om kritisk lesing 3) Skjønnlitteraturen, tolkning og analyse og kulturhistorien i Moment vg2 og vg3 4) Tekstsamlingene i Moment 5) Undervisningsopplegg og romanprosjektet i digitale ressurser

 

NORSK FAGKVELD 20. MARS 2023

Samtidslitteraturen akkurat nå, Marta Norheim?

Kategori: Norsk

Marta Norheim har en unik innsikt i det skjønnlitterære feltet, og særlig i norsk samtidslitteratur. I samtalen med norskredaktør Kirsten Kalleberg gir hun deg gode forslag til litteratur elevene kan like.
Marta Norheim og Kirsten Kalleberg i samtale

NORSK FAGKVELD 20. MARS 2023

Essay i klasserommet: tips og triks

Kategori: Norsk

Jostein Saxegaard er kanskje den mest kvalifiserte til å snakke om essay i skolen i Norge, og han har skrevet om essayet i Moment vg3. I dette foredraget får du tips og triks til hvordan du får elevene til å arbeide med denne typiske eksamenssjangren.
Jostein Saxegaard om å skrive essay

NORSK FAGKVELD 20. MARS 2023

Disko; et godt sted å lære norsk

Kategori: Norsk

Her er en sniktitt på hvordan norskfaget på vg1 presenteres i Disko som er Cappelen Damms nye strømmetjeneste til videregående skole. I Disko vekkes nysgjerrighet og lærelyst gjennom aktualitet og ulike innfallsvinkler. Visuelle virkemidler levendegjør fagstoffet på nye måter. Varierte oppgaver og elevaktiviteter gjør det enkelt å skape gode samtaler og læringsopplevelser i klasserommet. Kristoffer Slettholm, redakør

NORSK FAGKVELD 20. MARS 2023

Vurdering, heldagsprøver og forberedelser til eksamen i norsk vg3

Kategori: Norsk

Norskredaktørene May Lånke og Kirsten Kalleberg presenterer nye forslag til heldagsprøver i norsk som du finner under lærerinnholdet til Moment vg3 og Kontakt påbygging. Sammen med forfatterne har de også noen forslag til hvordan man kan forberede elevene på skriftlig eksamen til våren.

WEBINAR NORSK 8-10 VÅR 2022

Hvordan kan vi bruke tekster på måter som engasjerer?

Kategori: Norsk

Forfatter Marte Blikstad-Balas stiller spørsmålet «Hva slags norskfag vil vi ha?», og konkretiserer hva kjerneelementet «tekst i kontekst» betyr for undervisningen i det nye norskfaget. Med utgangspunkt i den nye læreplanen skal vi se på hvilke føringer som finnes for tekstvalg og gå inn i hva «kontekst» kan bety i norskfaget.

OPPTAK WEBINAR MAI 2022

Moment vg3 til norsk SF i fagfornyelsen og LK20

Kategori: Norsk

Redaktør Kirsten Kalleberg og forfatter May Lånke om hvordan det legges til rette for studieforberedende lese- og skrivetrening i Moment vg3 og grepene som er tatt for å møte de nye oppdragene i læreplanen.

Fagsnakk live | Lesing spesial

Forskning om lesing på skjerm og papir

Kategori: Norsk

Marte Blikstad-Balas, professor ved Universitetet i Oslo, en ettertraktet foredragsholder og lærebokforfatter på Moment vg1-vg3 og Norsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Fagsnakk live | Lesing spesial

Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg

Kategori: Norsk

Siri Vaaje Haugen har undersøkt holdningene fem gutter på yrkesfag har til seg selv som lesere. Fem gutter på yrkesfag. «Ingen her liker å lese, vi går jo på bygg»

Fagsnakk live | Lesing spesial

Når alt er av papir

Kategori: Norsk

Sunniva M. Roligheten leser fra boka si. Den er bygd opp i kapitler som er skoleoppgaver. Hvert kapittel skildrer et av hovedpersonens minner. Les Marta Norheims begeistrede anmeldelse.

Webinar 19. og 28. april 2021

Norsk yrkesfag vg2 og læreverket Kontakt

Kategori: Norsk

1) Modellering i læreboka Kontakt 2) Utforsking og dybdelæring 3) Yrkesretting og relevans (Tone Elisabeth Grundvig) 4) Mulighetene i de digitale ressursene til læreverket

Webinar 15. og 21. april 2021

Norskfaget på vg2 og undervisning med Moment

Kategori: Norsk

1) Studieforberedende lesing av sakprosa og skjønnlitteratur i læreverket 2) Hva vil det si å bli studieforberedt i norskfaget og om kritisk lesing 3) Skjønnlitteraturen, tolkning og analyse og kulturhistorien i Moment vg2 og vg3 4) Tekstsamlingene i Moment 5) Undervisningsopplegg og romanprosjektet i digitale ressurser

Norsk yrkesfag vg2 (fagfornyelsen)

Utforsking og dybdelæring i Kontakt

Kategori: Norsk

Forfatter og lektor i norsk Siv Sørås Valand forteller hvordan de har implementert utforsking og dybdelæring i læreverket KONTAKT.

Norsk yrkesfag vg2 (fagfornyelsen)

Yrkesretting i læreverket Kontakt

Kategori: Norsk

Læreverket Kontakt er yrkesretta på mange måter. Her forteller forfatter og lektor i norsk Tone Elisabeth Grundvig hvordan elevene blir forberedt på yrkeslivet og hvordan norskfaget er gjort relevant for elevenes yrkesvalg.

Norsk yrkesfag vg2 (fagfornyelsen)

Modellering i lærboka Kontakt

Kategori: Norsk

I Kontakt har forfatterne vektlagt modellering: tekster i ulike sjangrer og med ulike formål, hvordan eleven kan løse oppgaver og reflektere. Forfatter og lektor Siv Sørås Valand forteller hvordan de har jobbet med modellering i læreboka Kontakt.

Norsk studieforberedende vg1 (fagfornyelsen)

Kritisk lesing i norskfaget

Kategori: Norsk

Kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst i den nye læreplanen i norsk til fagfornyelsen er viktig. Marte Blikstad-Balas, lærerutdanningen UiO, er medforfatter på nye Moment, hvor hun skriver om kritisk lesing som er noe vi alle må jobbe med kontinuerlig og i ulike sammenhenger.

FAGSNAKK LIVE | MAN 25.05.2020

Utforskende og kritiske tilnærminger i norskfaget

Kategori: Fagsnakk LIVE Norsk

Elevene skal være mer utforskende i det nye norskfaget i fagfornyelsen. Det betyr at de skal være på oppdagelsesferd når de leser og utforsker tekster og ikke bare komme fram til et på forhånd definert "riktig" svar. Du får høre mer om dette og andre temaer i den nye læreplanen – og hvordan dette er løst i nye Moment.

Norsk studieforberedende vg1 (fagfornyelsen)

Presentasjon av Moment, nytt læreverk i norsk til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Norsk

Her kan du se en presentasjon av det nye læreverket Moment for norsk studieforberedende til fagfornyelsen. Redaktør Kirsten Kalleberg viser og forklarer hvordan læreverket Moment er utviklet og tilpasset den nye læreplanen. De tverrfaglige temaene er tatt opp i læreboka, tekstsamlingen og de digitale ressursene til læreverket. Det nye nettstedet for elever og lærere legger blant annet til rette for prosessorientert arbeid. (05:30 minutter)

Moment norsk studieforberende (Fagfornyelsen LK20)

Hva er saklig argumentasjon?

Kategori: Norsk

Pål Antonsen og Ole Hjortland er begge forfattere på nye Moment til fagfornyelsen. De underviser om logikk og argumentasjonsteori ved Universitetet i Bergen og driver sammen tjenesten Logikksjekk.no.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Følg med nå. Trygve Skaug

Kategori: Litteratur Norsk

Trygve Skaug leser, synger og forteller om sitt forfatterskap og forholdet til ungdommene han skriver for. I poesiboka Følg med nå, utgitt på Cappelen Damm, har Trygve Skaug samlet dikt med tematikk som opptar ungdom: Sex, psykisk helse, vennskap, angst, kjærlighet og andre ting.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Hvorfor leser vi dikt?

Kategori: Norsk

Det lyriske språket er et annet språk enn hverdagsspråket, og det byr på både utfordringer og muligheter når elever skal lese og skrive i klasserommet. May Lånke er forfatter på læreverket Moment, norsk studiespesialiserende til fagfornyelsen i 2020.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Fagfornyelsen i norskfaget. Moment og Kontakt 2020

Kategori: Fagfornyelsen Norsk

Redaktør Charlotte Krogstad Hole om hvordan det tverrfalige temaet livsmestring og folkehelse knyttes til norskfaget, og kort om de nye læreverkene i norsk til fagfornyelsen: Moment til norsk studieforberedende og Kontakt til yrkesfag.

På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Kategori: Norsk Fagfornyelsen

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Klimafiksjon i norskundervisningen

Kategori: Klima Norsk

Siv Sørås Valand er norsklektor ved Sandvika videregående og forfatter av norsklæreverket Kontakt. Hun presenterer her undervisningsopplegg om klimalitteratur for norsk studiespesialierende og argumenterer for klimafiksjonens plass i norskfaget.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Norske dikt om natur

Kategori: Norsk Litteratur

Julie Holdal Hansen har redigert diktsamlingen "Inn i naturen. 101 norske dikt." sammen med professor med Eirik Vassenden. Julie er litteraturviter og bibliotekar ved Eidsvoll vgs og er her i samtale med Kirsten Kalleberg, Cappelen Damm.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Mino-serien og Gert Nygårdshaug

Kategori: Norsk Litteratur

Forfatter Gert Nygårdshaug i samtale med norsklærer Oddvar Hemsøe og elevene Odin og Fredrik fra Hamar katedralskole. Zoo Europa fra 2018 er femte bok i Mino-serien. På hvilke måter kan kampen for å redde jordkloden sette demokratiet på prøve?

Litterær kompetanse og vurdering. Norskseminar 19.04.2018

Marte Spurkland om arbeidet med boka "Klassen"

Kategori: Norsk

Møt journalist Marte Spurkland som forteller om arbeidet med «Klassen». Denne dokumentarboka om sju elever og norsklæreren deres, som kom ut høsten 2017, ble nominert til Brageprisen og i 2018 er «Klassen» nominert til Kritikerlagets pris for beste sakprosabok for voksne.

Norskseminar 19.04.2018

Fagfornyelsen og norskfaget

Kategori: Norsk

Martin Minken er forfattere på læreverket Moment. Martin jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, og har undervist i norsk i videregående skole.

Norskseminar 19.04.2018

Norsk yrkesfag og dybdelæring

Kategori: Norsk

Forfatter Tone Elisabeth Grundvig om Kontakt Basis forfatternes arbeid med Kontakt Yrkesfag fram mot fagfornyelsen.

Forlagshuset 30. mars 2017

Vigdis Hjorth. Spesial

Kategori: Norsk Litteratur

Møt forfatter Vigdis Hjorth i samtale med redaktør Kirsten Kalleberg, Cappelen Damm Undervisning. Om den nye romanen Arv og Miljø, Hjorths forfatterskap, litteratur og politikk. En samtale med humor og morsomme historier.

Cappelen Damms norskseminar 2017

Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

Kategori: Norsk

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk ved Institutt for språk og litteratur på NTNU med doktorgrad i nordisk litteratur (2010). Lars er forfatter på læreverket "Moment" og tidligere styreleder i Landslaget for norskundervisning.

Cappelen Damms norskseminar 2017

Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg

Kategori: Norsk

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående. Siv er forfatter på norskverkene i "Kontakt-serien".

Cappelen Damms norskseminar 2017

Samtidspoesi!

Kategori: Norsk Litteratur

Forfatter Bård Torgersen leser fra diktsamlingen "Romaner". Han er forfatter, musiker og førstelektor på avdeling for kommunikasjon på høyskolen Westerdals. Torgersen har skrevet en rekke romaner og diktsamlinger. I 2015 utga han diktsamlingen "Romaner" på Flamme Forlag. Utdrag fra denne samlingen er å finne i årets Rein tekst-antologi fra Foreningen Les!

Cappelen Damms norskseminar 2017

Hvordan lage gode leseoppgaver for kritisk lesing av sakprosa?

Kategori: Norsk

Tale Birkeland Engebretsen er lektor ved Porsgrunn videregående skole og har tidligere undervist i ungdomsskolen. Hun har en master fra Høyskolen Buskerud Vestfold der hun undersøkte oppgavene til sakprosatekster i fire norsklæreverk for Vg1, studiespesialisering.

Cappelen Damms norskseminar 2017

Korleis auke elevane sin kritiske tekstkompetanse?

Kategori: Norsk

Aslaug Veum jobber på lærerutdanningen på Høgskolen i Sørøst-Norge og har publisert flere artikler og bøker om norskfaglige emner, bla. "Tekstanalyse – ei innføring", sammen med Karianne Skovholt. Veum er nordist og har også utdanning i journalistikk og tekstvitenskap og retorikk. Hun har arbeidet mye med multimodale tekster.

Cappelen Damms norskseminar 2017

Ny læreplan i norsk. Hva skjer?

Kategori: Norsk

Hva er status i arbeidet og hvilke innholdspunkter er sentrale? Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og har undervist i norsk ved flere videregående skoler. For tiden jobber han med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Martin er forfatter på norskverket "Moment".

Cappelen Damms norskseminar 31. mars 2017

Kontakt Yrkesfag Basis

Kategori: Norsk

Forenklet lærebok i norsk yrkesfag for elever som trenger mindre tekstmengde og mer støtte i arbeidet med norskfaget.

Samtale med Lars Saabye Christensen (2016)

Kategori: Norsk Litteratur

Lars Saabye Christensen i samtale med redaktør Kirsten Kalleberg om hans nye roman Magnet og diktsamlingen Kargo – og noen avstikkere til forfatterskapet som helhet. Capplelen Damm-huset 7. april.

Hvordan formidle litterære kulturmøter? (2016)

Kategori: Norsk

Gerd Karin Omdal er universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU. Hun arbeider med norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn og om flerspråklighet og litterære kulturmøter. Cappelen Damms norskseminar 2016

Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene? (2016)

Kategori: Norsk

Om yrkesretting, «idrettsretting» og tverrfaglig arbeid. Tone Elisabeth Grundvig er lektor og fagutvikler/ikt-pedagog ved Sandefjord videregående skole. Hun er også forfatter på læreverkene Kontakt. Cappelen Damms norskseminar 2016

Skriveglede! Å konstruere et serieunivers (2016)

Kategori: Norsk

Nora Dåsnes og Hannah Mileman (født 1995) vant i 2014 forlagets seriekonkurranse. De studerer illustrasjon og animasjon ved Kingston University i Storbritannia. Hva inspirerer og disiplinerer dem når de skriver? Cappelen Damms norksseminar 2016

Norsk er skolens fremste dannelsesfag (2016)

Kategori: Norsk

Audhild Norendal arbeidet ti år som norsklektor i videregående skole før hun startet i jobben som høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er en av forfatterne på læreverket Moment. Cappelen Damms norskseminar 2016

Kjære norsklærer! (2016)

Kategori: Litteratur Norsk

Birger Emanuelsen: forfatter og norsklærer i videregående skole. I 2014 fikk han Ungdommens kritikerpris for romanen "Fra jorden roper blodet". Cappelen Damms norskseminar 2016

Kontakt norsk for Yrkesfag og Påbygging

Kategori: Norsk

Kontakt for norsk yrkesfag og påbygging presenteres i denne videoen. Hvordan motiverer Kontakt Yrkesfag elevene til å arbeide med norskfaget? Hvordan hjelper Kontakt Påbygging elevene til eksamen?

Hva er retorikk – hvordan bør vi undervise i det?

Kategori: Norsk

De nye læreplanene for skolen krever at elever må undervises i retorikk. Men hva bør vi egentlig lære elevene? Og hvordan bør vi gjøre det? Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.

Forfatterskap, prosess, identitet og arbeid

Kategori: Norsk

Pedro Carmona-Alvarez er en av vår tids mest markante forfattere. Han er poet, romanforfatter og musiker, og har mottatt flere priser for både sitt forfatterskap og som musiker.

Om å ta debatten og konfliktene

Kategori: Religion Samfunnsfagene Norsk

Å delta i samfunnet er engasjerende, og dialog er viktig. Abid Raja er advokat, diplomat, samfunnsdebattant og stortingspolitiker for Venstre. I 2010 fikk han Fritt Ords høyeste pris for sitt arbeid. Samfunnsfag 28.03.14

Kontakt, norsk for yrkesfag

Kategori: Norsk

Presentasjon av læreverket ved forfatterne Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand. Norskseminar Astrup Fearnley 14.03.14

Moment, norsk studieforberedende

Kategori: Norsk

Nyskrevet læreverk for norsk studieforberedende. Presentasjon av læreverket ved forfatterne: Lars August Fodstad, Magnhild Glende, Martin Minken og Audhild Norendal Norskseminar Astrup Fearnley 14.03.14

Gutter og lesing

Kategori: Norsk

Sture Nome er universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger og læremiddelforfatter. Norskseminar Astrup Fearnley 14.03.14

Skriving og eksamensskriving etter revidert læreplan

Kategori: Norsk

Hva er nytt? Hva slags konsekvenser har dette for undervisningen i norsk? Marte Blikstad-Balas er lærebokforfatter og norskdidaktiker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Norskseminar Astrup Fearnely 14.03.14

Hva var retorikk i antikken – og hva er det nå?

Kategori: Norsk

Tor Ivar Østmoe er dr. philos. og underviser i retorikk og latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Østmoe er også medforfatter på Moment. Norskseminar Astrup Fearnley 14.03.14

Er tekster farlige?

Kategori: Norsk

Frode Lerum Boasson er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim. Han arbeider med norsk og tysk litteratur de første tiårene på 1900-tallet og mellomkrigstiden og Knut Hamsuns forfatterskap. Norskseminar Astrup Fearley 14.03.14

Eivind Hofstad Evjemo i samtale med Kirsten Kalleberg

Kategori: Norsk

For debutromanen Vekk meg hvis jeg sovner (2009) fikk han Tarjei Vesaas' debutantpris. For sin andre roman Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet (2012) fikk han Ungdommens kritikerpris. Bokbad i forlaget 13.03.14

Kan jeg finnes i andre formater?

Kategori: Norsk

Opplesning av egne dikt ved Isabell El-Melhaoui, forfatter av diktsamlingen «Kan jeg finnes i andre formater» utgitt på Flamme forlag. Bokbad i forlaget 13.03.14

Hva er Apropos/skriving?

Kategori: Norsk

En introduksjon til Cappelen Damms store digitale satsning i norsk for ungdomstrinnet.

Bokhylla

Kategori: Norsk

I "Bokhylla" på Nasjonalbiblioteket kan elevene finne tusenvis av bøker i digital versjon. Se kort presentasjon her. Norskseminar 06.04.2013

Ordflyt

Kategori: Norsk

Ordflyt er en digital kanal for lydbøker fra mange forlag. Her ligger det mange klassikere som elevene kan høre helt gratis. Norskseminar 06.04.2013

Sakprosa i skolen

Kategori: Norsk

Kirsten Kalleberg, norsklektor og leder for LNUs skriftstyre Norskseminar 06.04.2013