Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Her på berget 2016

Den nye utgaven av verket er grundig revidert og aktualisert med nytt innhold som oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål.

 

Christin Ruth og Janne Grønningen, Røyken Voksenopplæring

Hvordan integrere arbeidsretting inn i norskopplæringen?

Kategori: NOA

Røyken voksenopplæring deltar i et prosjekt med Kompetanse Norge, der de arbeider med å ta språket fra språkpraksisplassen inn i klasserommet på en bedre måte.

Hva gjør en tekst vanskelig? Refleksjoner med utgangspunkt i "Et dukkehjem".

Elisabeth Ellingsen:

Kategori: NOA

Vibece Moi Selvik, forfatter

Hei! A2. Samfunnet inn i klasserommet

Kategori: NOA

Hei! A2 bringer samfunnet inn i klasserommet ved å ta opp aktuelle problemstillinger på en engasjerende måte som vil legge til rette for refleksjon og diskusjon. Tre av bokas ti kapitler har arbeidsliv som tema.

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Her på berget 2016

Kategori: NOA

Den nye utgaven av verket er grundig revidert og aktualisert med nytt innhold som oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål.

Norsklab: Øv til norskprøven!

Kategori: NOA

Digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøven og omfatter nivåene A1-B2. Digital redaktør Gunn Kristin Haugen presenterer.

Jobbstart demo

Kategori: NOA

Jobbstart er et enkelt, nettbasert læreverk som introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv på en engasjerende måte. Jobbstart inneholder filmer og bilder fra seks yrker, jobbsøking og jobbintervju.

Aina Landsverk Hagen

Meningers mot

Kategori: NOA

Hva er ytringsfrihet i to så ulike land som Norge og Iran? Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan sanksjoner fra andre gjøre at vi mister våre meningers mot – og hvordan kan slike ytringsskader reduseres?

Øivind Stenersen, forfatter

Det norske demokratiet

Kategori: NOA

Fra Hans Nielsen Hauge til Erna Solberg. Om utviklingen av det norske folkestyret fra kongelig enevelde til det moderne partidemokratiet.

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1. Et helt nytt læreverk

Kategori: NOA

Hei! A1 legger til rette for differensiert undervisning, mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor.

Assads Syria: Historien om den pyromane brannmannen

Kategori: NOA

Opprøret i Syria har pågått i over tre år, og verdenssamfunnet har ikke evnet å sette en stopper for grusomhetene befolkningen i landet gjennomlever. Hvorfor og hvordan har Assad klart å holde på makten så lenge? Ved Kai Kverme, UiO. NOA-seminaret 04.04.14

Hva bør innvandrere kunne om norsk historie?

Kategori: NOA

Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. "Norges historie - en innføring" utgis høsten 2014. Øivind Stenersen er historiker og skrevet flere historieverk for skolen. NOA-seminaret 04.04.14

Norsk som andrespråk – uttale

Kategori: NOA

Hva er spesielt med norsk - og hvordan formidler vi det? Olaf Husby er førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU. NOA-seminaret 04.04.14

Nye "Stein på stein" i klasserommet

Kategori: NOA

Hvilke læringsstrategier er mest effektive – og til hva? Nye Stein på stein i forhold til nye læringsmål og prøveformer. Fokus på praktiske tips og ulike arbeidsmåter i klasserommet. Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen. NOA-seminaret 04.04.14

Å leve i bokstavmørket

Kategori: NOA

Tenk om bokstavene i avisen så ut som kvister? Teksten på TV-en artet seg som meningsløse kruseduller? Kadra Yusuf forteller om hvordan det var å vokse opp med en mor som var analfabet. NOA og alfabetisering 03.04.14

Nye ORD i alfabetiseringen

Kategori: NOA

Karen Margrete Dregelid er universitetslektor i norsk ved UiB. Hun ser på avkoding, tilegning av muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen og ulike førleseaktiviteter. NOA og alfabetiseirng 03.04.14

Jobb i sikte

Kategori: NOA

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen (forfattere av læreverket) Presentasjon av læreverket