Arbeidslivsseminar 2022

Språk og arbeid – hva snakker vi om på jobb?

Ved Andreas Karth Roald, Arbeid & Inkludering i NHO

God kommunikasjon på arbeidsplassen er svært viktig både for trivsel og hvor godt man utfører jobben. Det stilles store krav til kommunikasjon, men hva innebærer egentlig det? I dette foredraget skal vi forsøke å bli litt bedre kjent med dette.

ARBEIDSLIVSSEMINAR 2022

Hvordan drive fagopplæring av minoritetsspråklige?

Kategori: NOA

Lærere og forfattere av Klar-serien, Rhonda Lothe og Hilde Vikse snakker om hvordan de jobber med fagspråk i skolen, hvordan de tilrettelegger på yrkesfag og hvordan de integrerer Klar i opplæringen.
Klar foredrag

Arbeidslivsseminar 2022

Sepideh Kamali – Reisen til arbeidslivet

Kategori: NOA

Moving Mamas bygger broen inn til arbeidsliv og egen inntekt. Gjennom å dele sin historie, samt sin erfaring som veileder for andre kvinner som er nye i Norge, formidler Sepideh Kamali hva som er viktige kriterier for å lykkes med reisen inn i lønnet arbeid, selvstendighet og det frie liv i Norge.

Arbeidslivsseminar 2022

Karrierelæring – hva er det, og hvordan kan Sikt være til hjelp?

Kategori: NOA

Karriererådgiver Cathrine Bjordal og forfatter av Sikt, Lidia Roland samtaler om karrierelæring, hvorfor det er så viktig og hvordan karrierekompetanse kan oppnås – og hvordan Sikt kan hjelpe deltakerne med å ta gode valg for et godt liv i Norge.

OPPTAK AV WEBINAR HØSTEN 2022

Presentasjon av Sikt for karrierelæring

Kategori: NOA

I webinaret får du lære mer om karrierelæring, karriereknappene som er utviklet av HK-dir., og om læremiddelet Sikt og hvordan du kan bruke det i undervisningen.
Bilde fra webinar

OPPTAK AV WEBINAR HØSTEN 2022

Presentasjon av Hei! A2 til LK20 i fagfornyelsen

Kategori: NOA

Hei! A2 forbereder deltakerne til et liv i det norske samfunnet gjennom aktiv innlæring, autentisk språk og samfunnsaktuell tematikk. Med Hei! A2 får deltakerne samtale, diskutere og reflektere mye, med mål om å skape aktivitet og engasjement. Forfatter Vibece Moi Selvik forklarer hvordan i dette webinaret.
Bilde fra webinar om Hei! A2

SE OPPTAK FRA WEBINAR 10. MAI 2022

Norsk start 8–10, LK20

Kategori: NOA

Forfatter Sara Blikstad Nyegaard oss gjennom det nye læreverket Norsk start 8-10, viser hvordan det er tilpasset LK20 og gir praktiske tips til hvordan det kan brukes i undervisningen. Sara samtaler også med Marianne Gaasø om praktisk NOA-undervisning etter LK20.

OPPTAK AV WEBINAR VÅREN 2022

Samtale om praktisk NOA-undervisning etter fagfornyelsen

Kategori: NOA

En samtale mellom lærer i grunnleggende norsk, Marianne Gaasø og forfatter Sara Blikstad Nyegaard om praktisk NOA-undervisning etter fagfornyelsen. Samtalen ledes av redaktør Nina Schjelderup Krogh.
Samtale om praktisk NOA-undervisning etter fagfornyelsen

WEBINAR 1. SEPTEMBER 2021

Hvorfor kan Klar bli en suksessfaktor?

Kategori: NOA

En faglig diskusjon om læringssituasjoner og læremidler som kan bidra til elever lykkes i yrkesfaglig utdanning eller i arbeidspraksis ved forfatterne og Mats T. Hovland

KLAR – FAGSPRÅK I YRKESFAGENE

Hvordan bruke Klar?

Kategori: NOA

Lærer Ellen Seljestokken forteller hvordan Klar har hjulpen elevene og henne i undervisningen i yrkesfagene.

WEBINAR 1. SEPTEMBER 2021

Hva er Klar?

Kategori: NOA

Hva er Klar – fagspråk i yrkesfagene, og hva inneholder det? ved forfattere og lektorer Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Ny læreplan – hva er nytt?

Kategori: NOA

Bakgrunn for, og innhold i den nye læreplanen i norsk for voksne innvandrere, presentert av Kaja Winsnes og Lene Vårum fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Uttaleopplæring på B1-nivå

Kategori: NOA

Aïda Leistad Thomassen, universitetslektor i norsk for internasjonale studenter ved UiO. Elementer av uttaleopplæring inngår i mye av det vi driver med i norskopplæringen, men vi kan med fordel dedikere mer tid til eksplisitt uttaleopplæring. Hvordan kan vi gjøre det på B1-nivå?

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Stein på stein Digital

Kategori: NOA

Redaktør Kjartan Berntsen presenterer innhold og muligheter i den digitale ressursen til Stein på stein 2021.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER 2021

Grammatikk for læreren

Kategori: NOA

Kirsti Mac Donald snakker om infinitivsformens fremtredende posisjon i språket vårt.

NOA-SEMINAR 2. SEPTEMBER

Stein på stein 2021 presentasjon

Kategori: NOA

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald presenterer Stein på stein 2021, som er grundig revidert. Forfatterne viser også hvordan læreverket er tilpasset læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2021.

WEBINAR 1. SEPTEMBER

Fagspråk i yrkesfagene

Kategori: Helse og oppvekstfag NOA

Klar lærer elevene fagspråket de trenger i praksis og for videre utdanning. Klar finnes for fem yrkesfaglige områder og gir en innføring i ord og uttrykk man må kunne i disse fagene. I webinaret får du flere perspektiver på hvordan Klar kan brukes i undervisningen.

Norsk for voksne innvandrere nivå B1, ny læreplan

Stein på stein – om læreverket

Kategori: NOA

Stein på stein er et læreverk for unge og voksne som vil videreutvikle ferdighetene sine i norsk som andrespråk (3:00).

Yrkeshefte

I arbeidslivet Servitør

Kategori: NOA

I arbeidslivet yrkeshefte: Servitør er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som ønsker å bli servitør. To deler: nivå A1–A2 og A2–B1. Passer for spor 1 og 2.

Yrkesbok

I arbeidslivet Jeg vil bli helsefagarbeider

Kategori: NOA

Jeg vil bli helsefagarbeider er for unge og voksne med norsk som andrespråk på nivå A1–A2-nivå, som ønsker å lære norsk og fagspråk for en jobb i helsevesenet.

Muntlig norsk nivå A1–A2

Sesam Aktivitetsbok

Kategori: NOA

Deltakeren får skrive, klippe, brette, lime og snurre seg fram til et høyere språknivå. Også på nynorsk!

Norsk for voksne innvandrere nivå A1–A2

På vei – om læreverket

Kategori: NOA

På vei er et stort læreverk for voksne som skal lære norsk på nybegynnernivå. Arbeidslivstemaer er integrert og muntlig språk og uttale står sentralt.

På vei uttalekurs 27. februar 2020

På vei Digital – utnytt ressursen

Kategori: NOA

Redaktør Kjartan Berntsen viser hvordan du best mulig bruker På vei Digital. På vei (2018) har fått kraftig utvidede nettressurser og mange nye funksjoner. Noen av de nye mulighetene som demonstreres: •Rapporter: tidsrapport, elevrapport, aktivitetsrapport •Prosessorientert skriving med rettefunksjon og meldingsfunksjon •Uttaleundervisning med videoer og lydfiler •Tildeling av oppgaver •Tavlebøker

NOA-seminar 9.11.18

På vei 2018

Kategori: NOA

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen presenterer den nye utgaven av På vei.

NOA-seminar 27. april 2018

Muntlig-undervisning med Sesam

Kategori: NOA

To av forfatterne av Sesam - muntlig begynneropplæring i norsk, gir praktiske tips til hvordan du kan bruke Sesam i klasserommet.

NOA-seminar 27. april 2018

En praktisk økt om prosodi

Kategori: NOA

Snorre Karkkonen Svenssons engasjerende foredrag om hvordan man kan lære andrespråksinnlærere trykk, rytme og tone i norsk språk.

NOA-seminar 27. april 2018

Klassen – fortellinger fra et skoleår

Kategori: NOA

Forfatter og journalist Marte Spurkland forteller om sine opplevelser da hun fulgte sju avgangselever gjennom deres siste år ved videregående skole – og læreren deres.

NOA-seminar 27. april 2018

Presentasjon av Basar

Kategori: NOA

Basar er en rikholdig, digital læringsressurs tilrettelagt for omvendt undervisning

NOA-seminar 27. okt. 2017

Omvendt undervisning

Kategori: NOA

Hvordan kan man bruke omvendt undervisning i voksenopplæringen?

NOA-seminar 27. okt. 2017

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk

Kategori: NOA

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen. Læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring. Forfatterne presenterer.

Cappelen Damms NOA-seminar 5. mai 2017

Multisensorisk uttaleundervisning

Kategori: NOA

Snorre Karkkonen Svensson har utviklet en engasjerende og effektiv metode for uttaleundervisning.

Cappelen Damms NOA-seminar 5. mai 2017

Samtalen som verktøy

Kategori: NOA

Forfatter Linda Hagen snakker om viktigheten av grunnleggende kommunikasjon.

NOA-seminar 5. mai 2017

Ressursmobilisering for høyt utdannede

Kategori: NOA

Helga Tørå Karsrud, Arendal voksenopplæring, presenterer programmet som gir en sammensatt kompetanse for spor-3 deltakeren.

NOA-seminar 5. mai 2017

Norsk på 1-2-3. Presentasjon ved forfatterne

Kategori: NOA

Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs med rask progresjon og engelsk som støttespråk. Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald presenterer verket.

NOA-seminar 5. mai 2017

Korleis oppnå akademisk språkkompetanse på andrespråket.

Kategori: NOA

Aasne Vikøy og Else Berit Molde ser på kva som karakteriserer eit akademisk språknivå i norsk, og kjem med framlegg om korleis ein som andrespråkslærar kan jobba fram ein slik språkkompetanse i klasserommet.

Christin Ruth og Janne Grønningen, Røyken Voksenopplæring

Hvordan integrere arbeidsretting inn i norskopplæringen?

Kategori: NOA

Røyken voksenopplæring deltar i et prosjekt med Kompetanse Norge, der de arbeider med å ta språket fra språkpraksisplassen inn i klasserommet på en bedre måte.

Jon Rogstad, Fafo

Arbeidsliv og integrering – hva sier forskningen?

Kategori: NOA

Rogstad gir innblikk i det flerkulturelle arbeidslivet. Hvordan er det for Ahmed å søke jobb? Og hva legger arbeidsgiverne egentlig vekt på når de ansetter nye medarbeidere?

Marte Monsen, Høgskolen i Hedmark

Skriving på andrespråket

Kategori: NOA

Hva er typisk for tekster skrevet av andrespråklige? Hva vektlegges i vurderingen av tekster skrevet til norskprøvene? Monsen diskuterer problemstillinger knyttet til skriveundervisningen på A2-B1-nivå.

Vibece Moi Selvik, forfatter

Hei! A2. Samfunnet inn i klasserommet

Kategori: NOA

Hei! A2 bringer samfunnet inn i klasserommet ved å ta opp aktuelle problemstillinger på en engasjerende måte som vil legge til rette for refleksjon og diskusjon. Tre av bokas ti kapitler har arbeidsliv som tema.

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Her på berget 2016

Kategori: NOA

Den nye utgaven av verket er grundig revidert og aktualisert med nytt innhold som oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål.

Norsklab: Øv til norskprøven!

Kategori: NOA

Digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøven og omfatter nivåene A1-B2. Digital redaktør Gunn Kristin Haugen presenterer.

Jobbstart demo

Kategori: NOA

Jobbstart er et enkelt, nettbasert læreverk som introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv på en engasjerende måte. Jobbstart inneholder filmer og bilder fra seks yrker, jobbsøking og jobbintervju.

Øivind Stenersen, forfatter

Det norske demokratiet

Kategori: NOA

Fra Hans Nielsen Hauge til Erna Solberg. Om utviklingen av det norske folkestyret fra kongelig enevelde til det moderne partidemokratiet.

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1. Et helt nytt læreverk

Kategori: NOA

Hei! A1 legger til rette for differensiert undervisning, mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor.

Assads Syria: Historien om den pyromane brannmannen

Kategori: NOA

Opprøret i Syria har pågått i over tre år, og verdenssamfunnet har ikke evnet å sette en stopper for grusomhetene befolkningen i landet gjennomlever. Hvorfor og hvordan har Assad klart å holde på makten så lenge? Ved Kai Kverme, UiO. NOA-seminaret 04.04.14

Hva bør innvandrere kunne om norsk historie?

Kategori: NOA

Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. "Norges historie - en innføring" utgis høsten 2014. Øivind Stenersen er historiker og skrevet flere historieverk for skolen. NOA-seminaret 04.04.14

Norsk som andrespråk – uttale

Kategori: NOA

Hva er spesielt med norsk - og hvordan formidler vi det? Olaf Husby er førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU. NOA-seminaret 04.04.14