NOA-seminar 27. april 2018

En praktisk økt om prosodi

Snorre Karkkonen Svenssons engasjerende foredrag om hvordan man kan lære andrespråksinnlærere trykk, rytme og tone i norsk språk.

Med sin rytme og tone skiller norsk seg fra mange andre språk, og det gjør at nettopp prosodi blir så viktig i undervisningen. Dette foredraget byr på praktiske tips hvordan læreren kan fokusere på fenomen som trykk, språkrytme, tonemer og setningsintonasjon. Svensson tar utgangspunkt i multisensorisk uttaleundervisning, en metode han har utviklet selv.

NOA-seminar 9.11.18

På vei 2018

Kategori: NOA

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen presenterer den nye utgaven av På vei.

NOA-seminar 27. april 2018

Muntlig-undervisning med Sesam

Kategori: NOA

To av forfatterne av Sesam - muntlig begynneropplæring i norsk, gir praktiske tips til hvordan du kan bruke Sesam i klasserommet.

NOA-seminar 27. april 2018

En praktisk økt om prosodi

Kategori: NOA

Snorre Karkkonen Svenssons engasjerende foredrag om hvordan man kan lære andrespråksinnlærere trykk, rytme og tone i norsk språk.

NOA-seminar 27. april 2018

Klassen – fortellinger fra et skoleår

Kategori: NOA

Forfatter og journalist Marte Spurkland forteller om sine opplevelser da hun fulgte sju avgangselever gjennom deres siste år ved videregående skole – og læreren deres.

NOA-seminar 27. april 2018

Presentasjon av Basar

Kategori: NOA

Basar er en rikholdig, digital læringsressurs tilrettelagt for omvendt undervisning

NOA-seminar 27. okt. 2017

Omvendt undervisning

Kategori: NOA

Hvordan kan man bruke omvendt undervisning i voksenopplæringen?

NOA-seminar 27. okt. 2017

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk

Kategori: NOA

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen. Læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring. Forfatterne presenterer.

Cappelen Damms NOA-seminar 5. mai 2017

Multisensorisk uttaleundervisning

Kategori: NOA

Snorre Karkkonen Svensson har utviklet en engasjerende og effektiv metode for uttaleundervisning.

Cappelen Damms NOA-seminar 5. mai 2017

Samtalen som verktøy

Kategori: NOA

Forfatter Linda Hagen snakker om viktigheten av grunnleggende kommunikasjon.

NOA-seminar 5. mai 2017

Ressursmobilisering for høyt utdannede

Kategori: NOA

Helga Tørå Karsrud, Arendal voksenopplæring, presenterer programmet som gir en sammensatt kompetanse for spor-3 deltakeren.

NOA-seminar 5. mai 2017

Norsk på 1-2-3. Presentasjon ved forfatterne

Kategori: NOA

Norsk på 1–2–3 er et begynnerkurs med rask progresjon og engelsk som støttespråk. Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald presenterer verket.

NOA-seminar 5. mai 2017

Korleis oppnå akademisk språkkompetanse på andrespråket.

Kategori: NOA

Aasne Vikøy og Else Berit Molde ser på kva som karakteriserer eit akademisk språknivå i norsk, og kjem med framlegg om korleis ein som andrespråkslærar kan jobba fram ein slik språkkompetanse i klasserommet.

Christin Ruth og Janne Grønningen, Røyken Voksenopplæring

Hvordan integrere arbeidsretting inn i norskopplæringen?

Kategori: NOA

Røyken voksenopplæring deltar i et prosjekt med Kompetanse Norge, der de arbeider med å ta språket fra språkpraksisplassen inn i klasserommet på en bedre måte.

Jon Rogstad, Fafo

Arbeidsliv og integrering – hva sier forskningen?

Kategori: NOA

Rogstad gir innblikk i det flerkulturelle arbeidslivet. Hvordan er det for Ahmed å søke jobb? Og hva legger arbeidsgiverne egentlig vekt på når de ansetter nye medarbeidere?

Marte Monsen, Høgskolen i Hedmark

Skriving på andrespråket

Kategori: NOA

Hva er typisk for tekster skrevet av andrespråklige? Hva vektlegges i vurderingen av tekster skrevet til norskprøvene? Monsen diskuterer problemstillinger knyttet til skriveundervisningen på A2-B1-nivå.

Vibece Moi Selvik, forfatter

Hei! A2. Samfunnet inn i klasserommet

Kategori: NOA

Hei! A2 bringer samfunnet inn i klasserommet ved å ta opp aktuelle problemstillinger på en engasjerende måte som vil legge til rette for refleksjon og diskusjon. Tre av bokas ti kapitler har arbeidsliv som tema.

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Her på berget 2016

Kategori: NOA

Den nye utgaven av verket er grundig revidert og aktualisert med nytt innhold som oppfordrer til engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål.

Norsklab: Øv til norskprøven!

Kategori: NOA

Digital øvingsressurs som hjelper deltakerne med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøven og omfatter nivåene A1-B2. Digital redaktør Gunn Kristin Haugen presenterer.

Jobbstart demo

Kategori: NOA

Jobbstart er et enkelt, nettbasert læreverk som introduserer deltakerne for norsk arbeidsliv på en engasjerende måte. Jobbstart inneholder filmer og bilder fra seks yrker, jobbsøking og jobbintervju.

Aina Landsverk Hagen

Meningers mot

Kategori: NOA

Hva er ytringsfrihet i to så ulike land som Norge og Iran? Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan sanksjoner fra andre gjøre at vi mister våre meningers mot – og hvordan kan slike ytringsskader reduseres?

Øivind Stenersen, forfatter

Det norske demokratiet

Kategori: NOA

Fra Hans Nielsen Hauge til Erna Solberg. Om utviklingen av det norske folkestyret fra kongelig enevelde til det moderne partidemokratiet.

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1. Et helt nytt læreverk

Kategori: NOA

Hei! A1 legger til rette for differensiert undervisning, mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor.

Assads Syria: Historien om den pyromane brannmannen

Kategori: NOA

Opprøret i Syria har pågått i over tre år, og verdenssamfunnet har ikke evnet å sette en stopper for grusomhetene befolkningen i landet gjennomlever. Hvorfor og hvordan har Assad klart å holde på makten så lenge? Ved Kai Kverme, UiO. NOA-seminaret 04.04.14

Hva bør innvandrere kunne om norsk historie?

Kategori: NOA

Språket vårt er fullt av historiske referanser som er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. "Norges historie - en innføring" utgis høsten 2014. Øivind Stenersen er historiker og skrevet flere historieverk for skolen. NOA-seminaret 04.04.14

Norsk som andrespråk – uttale

Kategori: NOA

Hva er spesielt med norsk - og hvordan formidler vi det? Olaf Husby er førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU. NOA-seminaret 04.04.14

Nye "Stein på stein" i klasserommet

Kategori: NOA

Hvilke læringsstrategier er mest effektive – og til hva? Nye Stein på stein i forhold til nye læringsmål og prøveformer. Fokus på praktiske tips og ulike arbeidsmåter i klasserommet. Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen. NOA-seminaret 04.04.14

Å leve i bokstavmørket

Kategori: NOA

Tenk om bokstavene i avisen så ut som kvister? Teksten på TV-en artet seg som meningsløse kruseduller? Kadra Yusuf forteller om hvordan det var å vokse opp med en mor som var analfabet. NOA og alfabetisering 03.04.14

Nye ORD i alfabetiseringen

Kategori: NOA

Karen Margrete Dregelid er universitetslektor i norsk ved UiB. Hun ser på avkoding, tilegning av muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen og ulike førleseaktiviteter. NOA og alfabetiseirng 03.04.14

Jobb i sikte

Kategori: NOA

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen (forfattere av læreverket) Presentasjon av læreverket