Kurs 25. mai 2022

Presentasjon av Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Lærebokforfatterne Erik Steineger og Andreas Wahl presenterer Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm og viser hvordan man kan skape nysgjerrighet og begeistring hos elevene.

Kurs 25. mai 2022

Presentasjon av Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Kategori: Naturfag

Lærebokforfatterne Erik Steineger og Andreas Wahl presenterer Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm og viser hvordan man kan skape nysgjerrighet og begeistring hos elevene.

Kurs 9. mai 2022

Praktisk naturfag på småskoletrinnet

Kategori: Naturfag

Lærebokforfatter Liv-Tone Nilsen viser hvordan du kan gjennomføre enkle forsøk i kontekst fra læreverket Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm.

Kurs 12. mai 2022

Lek og lær - naturfag på mellomtrinnet

Kategori: Naturfag

Guro Barstad Corneliussen og Svend Kristian Eidsten presenterer læreverket Naturfag 5-7 fra Cappelen Damm og viser hvordan naturfaget kan gjøres både tilgjengelig og spennende for elevene.

Bios biologiseminar 14.05.2019

Stamceller og fremtidens medisin

Kategori: Naturfag Biologi

Ole Johan Borge er direktør i Bioteknologirådet. Han er agronom, har mastergrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo og en ph.d. grad på stamcellebiologi fra Universitetet i Lund, Sverige.
Medforfatter på Bios Biologi 1 og Biologi 2 fra Cappelen Damm

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Miljøgifter og plastforurensning i Arktis

Kategori: Klima Kjemi Naturfag Geografi

Nye kunnskaper om miljøgifter i Arktis og status knyttet til plastforurensningen av havmiljøet i nordområdene. Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder miljøgifter og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Havet – naturens ukjente skattekammer

Kategori: Naturfag

I havet har vi en artsrikdom som spenner fra verdens største silde- og torskebestander, verdifulle tareskoger, til store sjøfuglkolonier. Fra våre kystnære ålegrasenger til dype kaldtvannskorallrev og til de store, nordlige havområdene finnes det et rikt biologisk mangfold. Her får du et lite dypdykk i vår fantastiske havnatur, med et skråblikk på noen utfordringer. Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Norges naturvernforbund.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Kategori: Klima Naturfag

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt