Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Skolen som lære-, leve- og mestringsarena

Hvordan møte barn og unge på en god måte? Psykiater Anne Kristine Bergem

Hvordan møte barn og unge på en god måte, også når det må snakkes om vanskelige ting? Anne Kristine Bergem er psykiater og har arbeidet innenfor voksenpsykiatrien siden 1999. Bergem sitter i Lærerprofesjonens etiske råd, er forfatter av fagbarnebøker, spaltist og foredragsholder.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Havet – naturens ukjente skattekammer

Kategori: Naturfag

I havet har vi en artsrikdom som spenner fra verdens største silde- og torskebestander, verdifulle tareskoger, til store sjøfuglkolonier. Fra våre kystnære ålegrasenger til dype kaldtvannskorallrev og til de store, nordlige havområdene finnes det et rikt biologisk mangfold. Her får du et lite dypdykk i vår fantastiske havnatur, med et skråblikk på noen utfordringer. Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Norges naturvernforbund.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Kategori: Klima Naturfag

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt