Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Hva gjøres nasjonalt og internasjonalt med tanke på overvåking og forskning på feltet? Gabrielsen ser på hvilke effekter en ser av plastforurensningen og hvilke tiltak gjøres for å redusere plastforurensningen.

Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder for miljøgifter og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Havet – naturens ukjente skattekammer

Kategori: Naturfag

I havet har vi en artsrikdom som spenner fra verdens største silde- og torskebestander, verdifulle tareskoger, til store sjøfuglkolonier. Fra våre kystnære ålegrasenger til dype kaldtvannskorallrev og til de store, nordlige havområdene finnes det et rikt biologisk mangfold. Her får du et lite dypdykk i vår fantastiske havnatur, med et skråblikk på noen utfordringer. Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Norges naturvernforbund.

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Kategori: Klima Naturfag

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt