Sinus fagkurs 8.5.2018

Spå eller forstå

Kategori: Matematikk

Spå eller forstå? Hvordan regresjonsanalyse kan brukes til alt fra å utforske sykdomsmekanismer til å generere reklamekroner ved hjelp av Big Data. Frøslie en strikkende statistiker ansatt ved Rikshospitalet.

Sinus fagkurs 8.5.2018

Nye Sinus R1 og Sinus S1, 2018

Kategori: Matematikk

Tore Oldervoll, lektor ved Strinda videregående skole. Lærebokforfatter matematikk.

Sinus fagkurs 8.5.2018

Matematikk i vår digitale tid

Kategori: Matematikk

Tore Oldervoll, lektor ved Strinda videregående skole. Lærebokforfatter matematikk.

Sinusseminaret 15. og 16.03.2018

Kjerneelementer i matematikk

Kategori: Matematikk

Tom Lindstrøm, professor Matematisk Institutt, UiO. Leder for kjernelementgruppa i matematikk.

Sinusseminaret 15. og 16.03.2018

Dybdelæring i matematikk

Kategori: Matematikk

Kjersti Wæge, leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Sinusseminaret 15. og 16.03.2018

Modellering og beregninger i matematikk

Kategori: Matematikk

Lektor ved Valler videregående skole. Har utviklet læreplaner for Progammering og modellering sammen med kollega Per Husum.

Sinus Pluss 1P-Y – en ny digital ressurs

Kategori: Matematikk

Sinus Pluss 1P-Y har mer enn 1800 blandede oppgaver som hjelper med å få nøkkelstoff og begreper på plass på en motiverende måte. Sinus Pluss 1P-Y gir mange eksempler på praktisk bruk av matematikken gjennom konkrete situasjoner fra hverdags- og yrkesliv.

Sinus fagkurs mai 2017

Nyhet! Sinus 1P-Y Basis

Kategori: Matematikk

Engangsbok og digital ressurs som hjelper elevene til å forstå grunnleggende matematikk.

Å undervise med Faktor. Matematikk 8–10 (2016)

Kategori: Matematikk

Hvordan undervise med Faktor slik at læringsutbyttet blir best mulig? Hvordan bruke aktiviteter for å skape samtale og læring? Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen, Faktorseminar 2016

Omvendt undervisning

Kategori: Matematikk

Bjørn Ove Thue, Campus Inkrement. Sinusseminar mars 2015 /Sinus fagkurs 2015

Sinus fagkurs 2014. Sinus 1T

Kategori: Matematikk

Nye bøker for nye planer med nye utfordringer i 1T. Ved Tore Oldervoll, lærer ved Strinda vg skole og Sinus-forfatter.

Matematikk og programmering

Kategori: Matematikk

Hvordan øke den matematiske forståelsen ved hjelp av programmering? ved Roger Antonsen Sinusseminaret 2014