Matematikk studieforberedende vg1 (2020)

Sinus 1P og Sinus 1T til fagfornyelsen (LK20)

Nye Sinus 1P og 1T matematikk til fagfornyelsen gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Presentasjon av læreverket ved forfatter og lektor Einar Gustafsson.

OPPTAK AV SEMINAR VÅREN 2022

Faglig foredrag om utforskende vurdering i praksis

Kategori: Matematikk

Håvard Andreassen er lektor og har master i matematikkdidaktikk med vekt på utforskende undervising i matematikk på vgs. Se hans spennende foredrag om utforskende vurdering i praksis.
Håvard Andreassen

Kurs 19. mai 2022

Matematisk samtale med Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Kategori: Matematikk

Lærebokforfatterne Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen presenterer Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm og viser hvordan læreverket tilrettelegger for utforskende undervisning og matematisk samtale.

OPPTAK AV WEBINARET VÅREN 2022

Presentasjon av digitale ressurser til Sinus

Kategori: Matematikk

Redaktør Bjørn-Terje Smestad presenterer de nye digitale ressursene til Sinus som er tilgjenglig på sinus.cdu.no (5:54 minutter).
Redaksjonssjef Bjørn-Terje Smestad

OPPTAK AV WEBINAR VÅREN 2022

Presentasjon av Sinus R2 og Sinus S2 til LK20 i fagfornyelsen

Kategori: Matematikk

Lektor og forfatter Robin Bjørnetun Jacobsen forteller om lærebøkenes oppbygging og struktur. Du får også vite hvordan nye Sinus legger til rette for utforskning og problemløsing (14:50 minutter).
Lektor og forfatter Robin Bjørnetun Jacobsen

Sinus matematikk vg2 (2021)

Sinus 2P (2021)

Kategori: Matematikk

Lektor og lærebokforfatter Einar Gustafsson presenterer den fagfornya utgaven av Sinus 2P til fellesfag fra Cappelen Damm (9.50 min).

Sinus matematikk vg2 (2021)

Samtale om coSinus digital matematikk

Kategori: Matematikk

Hør redaktør og prosjektleder prate om mulighetene i nye coSinus digital til fagfornyelsen. Nyttige tilpasninger og ny funskjonalitet er på plass før vi nå lanserer heldigtiale utgaver av Sinus 2P, Sinus R1 og Sinus S1. Dette kommer også vg1-matematikken tilgode. Hør hvordan coSinus kan brukes, enten som et supplement til bøkene eller som et heldigitalt læremiddel i matematikk (7.50 min).

Sinus matematikk vg2 (2021)

Sinus-webinar april og mai 2021 (LK20)

Kategori: Matematikk

Redaktør og forfattere presenterer Sinus-matematikk til fellesfag og programfag til fagfornyelsen. Cappelen Damm tilbyr både trykte og digitale utgaver til alle matematikkurs fra vg1 til vg3. coSinus digital matematikk, kan brukes i kombinasjon med fysiske eller digitale utgaver av lærebøkene eller som et heldigitalt læreverk (40.45 min).

Digitale ressurser i matematikk til fagfornyelsen (LK20)

Sinus Elev- og lærernettsteder (2021)

Kategori: Matematikk

Redaktør Bjørn Terje Smestad presenterer de nye Elev- og lærernettstedene til Sinus Vg2 til fagfornyelsen (5.00 min).

Sinus matematikk vg2 (2021)

Sinus R1 (2021)

Kategori: Matematikk

Lektor og lærebokforfatter Robin Bjørnetun Jacobsen presenterer den nye utgaven av Sinus R1 til fagfornyelsen fra Cappelen Damm (8.00 min).

Sinus matematikk vg2 (2021)

Sinus S1 (2021)

Kategori: Matematikk

Lektor og lærebokforfatter Robin Bjørnetun Jacobsen presenterer den fagfornya utgaven av Sinus S1 fra Cappelen Damm (3.10 min).

coSinus matematikk vg2 (2021)

coSinus digital matematikk til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Matematikk

coSinus er et digitalt læremiddel med alt teoristoffet fra Sinus-lærebøkene integrert. Elevene får interaktive oppgaver med hint og tilbakemeldinger, videoleksjoner, animasjoner og selvrettende tester. Som lærer vil du kunne tildele lekser og tester, og enkelt få oversikt over klassen og enkeltelevers arbeid og progresjon. Med coSinus får du alt på ett sted med én innlogging! (1.55 min).

Digital undervisning med coSinus (2020)

Kategori: Matematikk

Redaktør Sigurd Torp Nordby viser nyttige verktøy i coSinus, som læreren kan bruke ved digital/hjemmeundervisning i matematikk for videregående.

Matematikk studieforberedende vg1 (2020)

Sinus 1P og Sinus 1T til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Matematikk

Nye Sinus 1P og 1T matematikk til fagfornyelsen gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Presentasjon av læreverket ved forfatter og lektor Einar Gustafsson.

Matematikk yrkesfag vg1 (2020)

Sinus 1P-Y matematikk til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Matematikk

Nye Sinus 1P–Y matematikk til yrkesfag kommer i flere utgaver tilpasset læreplanene til de ulike yrkesrettingene. I Sinus 1P-Y-lærebøkene er det lagt vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Presentasjon av læreverket ved forfatter Einar Gustafsson.

Sinus digital matematikk 1P, 1P-Y, 1T og 1T-Y vg1 (fagfornyelsen)

Nye coSinus - alle ressurser på ett sted med én innlogging

Kategori: Matematikk

coSinus er et nytt, digitalt verktøy i matematikk for videregående skole. Elevene får teorien presentert som tekst, dynamiske figurer og video, kan løse oppgaver og få tilpassede tilbakemeldinger og hint underveis. Eksempeloppgaver og løsningsforslag er alltid tilgjengelig. Læreren får oversikt med rapporter over elevenes arbeid og progresjon. Hun har valgfrihet og muligheter for tilpasning av innholdet og dialog med den enkelte elev og klassen. coSinus har selvrettende kapitteltester og Integrert CAS og graftegner. Et grunnleggende kurs i programmering er gratis tilgjengelig. Sinus matematikk har fokus på programmering som bidrar til økt matematisk forståelse (40 sek). Bruk coSinus digital som en supplerende digital ressurs, eller som et heldekkende læreverk (krever Feide med gruppehåndtering, 1.6 eller nyere versjon).

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019 (Fagfornyelsen)

Utforskende samarbeidsoppgaver som metode for dybdelæring

Kategori: Matematikk

Foredraget gir eksempler på hvordan utforskende oppgaver i matematikk kan designes slik at de er egnet for samarbeid. Du får konkrete eksempler på hvordan læreren kan legge til rette for engasjerende og utfordrende forskningsfellesskap mellom elevene. Birte Vestergaard har mastergrad i matematikk og geografi fra Freie Universität Berlin og Roskilde Universitetscenter. Hun har 15 års erfaring som matematikklærer på videregående skole og har jobbet de siste 10 årene på Oslo By Steinerskole. Vestergaard fikk hedersomtale i Holmboeprisen 2016.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

coSinus – Alt på ett sted. Et digitalt verktøy i matematikk.

Kategori: Matematikk

Cappelen Damm presenterer nye coSinus digital matematikk for fagfornyelsen. Med coSinus får du alt på ett sted, med én innlogging. coSinus er et matematikkverktøy som er utviklet sammen med erfarne lærere. I coSinus får elevene tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast, mens læreren får oversikt og valgfrihet. Les mer og bestill coSinus her.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Dybdelæring i fagfornyelsen

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Frantz T. Gregersen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og seniorkonsulent stiftelsen IMTEC. Han har hovedfag i pedagogikk, med skoleutvikling som spesialfelt. I tillegg har han 20 års lærererfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet i Norge og Danmark. Hans hovedfokus i dag er utvikling av dybdelæring i grunnskole og videregående skole.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Økt forståelse i matematikk ved bruk av programmering

Kategori: Matematikk

I foredraget er fokuset hvordan man kan bruke programmering som en kilde til økt forståelse for matematikk. Det vil bli vist praktiske eksempler, men syntaks er ikke det viktigste. Henrik Hillestad Løvold har master i informatikk fra UiO, og jobber som universitetslektor ved Institutt for informatikk. Han har fokus på programmeringssatsingen inn mot fagfornyelsen og holder etterutdanningskurs i programmering rettet mot matematikk- og realfagslærere.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Eksotiske fordelinger

Kategori: Matematikk

Andreas Nakkerud er stipendiat ved matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har undervisningserfaring fra både informatikk, fysikk og matematikk. Legg vekk mynten og den 6-sidede terningen! Vi tar en svipptur gjennom det enorme universet av eksotiske fordelinger som reiser seg ut av enkle spørsmål. Hvor mange ganger må du ta T-banen før du mest sannsynlig har sittet på alle vognsettene minst en gang?

Sinusseminaret 15. og 16.03.2018

Dybdelæring i matematikk

Kategori: Matematikk

Kjersti Wæge, leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Sinusseminaret 15. og 16.03.2018

Modellering og beregninger i matematikk

Kategori: Matematikk

Lektor ved Valler videregående skole. Har utviklet læreplaner for Progammering og modellering sammen med kollega Per Husum.

Å undervise med Faktor. Matematikk 8–10 (2016)

Kategori: Matematikk

Hvordan undervise med Faktor slik at læringsutbyttet blir best mulig? Hvordan bruke aktiviteter for å skape samtale og læring? Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen, Faktorseminar 2016

Matematikk og programmering

Kategori: Matematikk

Hvordan øke den matematiske forståelsen ved hjelp av programmering? ved Roger Antonsen Sinusseminaret 2014