Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Kategori: Klima Naturfag

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Klimaeffekter på natur og samfunn

Kategori: Klima Geografi

Bob van Oort er klimaforsker ved Cicero, biolog og jobber på grensen mellom klimaendringer, konsekvenser for natur og samfunn, tilpasningsutfordringer og muligheter. Seminar 11. mai 2015

Global oppvarming i undervisningen

Kategori: Klima

Tiina Ruohonen er kommunikasjonsrådgiver ved Cicero og har utviklet Globalweirding sammen med forskerne. Seminar 11. mai 2015

Klimaendringer – hva vet forskerne nå?

Kategori: Klima Geografi

En oppdatering siden IPCC 2007 på observasjoner av klimaendringer. Hva er årsaken? Nye funn om klimafølsomhet. Ny kunnskap om effektene av klimaendringer. Pål Prestrud, seniorrådgiver Cicero. 29. april 2013

Sahara Forest Project

Kategori: Klima Geografi

Ørkenen skaper det vi har nok av: Saltvann, sol og tørt land. Det vi trenger mer av er mat, ferskvann og ren energi. Noen ser løsninger der andre bare ser problemer. Kjetil Stake, administrerende direktør i Sahara Forest Project