Hva er sikkert og hva er usikkert i klimakunnskapen

Pål Prestrud, direktør i CICERO Senter for klimaforskning. 26 oktober 2011

 

Bios Biologi (2021)

Vippepunkter og muligheter

Kategori: Klima Biologi

Verden på vippepunktet. Foredrag ved Dag O. Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap, UiO og forfatter på læreverket Bios.

WEBINAR 9. OG 10. JUNI 2021

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?

Kategori: Klima Psykologi

Hvilke psykologiske mekanismer er det som hindrer mange i å ta bærekraftige valg selv om vi vet bedre? I psykologi handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling blant annet om å lære hva som påvirker og endrer holdninger. Ragnhild Nilsen, Klimaspsykologene

Geografiseminar 2020

Geologisk CO2-lagring – trygg og effektiv utslippsreduksjon

Kategori: Klima Geografi

Geologisk lagring av CO2 er et viktig tiltak for at Norge skal kunne oppnå rask reduksjon i klimagassutslipp i tråd med internasjonale avtaler. På norsk sokkel er det identifisert mange områder som er godt egnet for å injisere CO2 ned i porøse, saltvannsfylte bergarter dypt under havbunnen. Anja Sundal, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Klimafiksjon i norskfaget 2018

Klimafiksjon i norskundervisningen

Kategori: Klima Norsk

Siv Sørås Valand er norsklektor ved Sandvika videregående og forfatter av norsklæreverket Kontakt. Hun presenterer her undervisningsopplegg om klimalitteratur for norsk studiespesialierende og argumenterer for klimafiksjonens plass i norskfaget.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Miljøgifter og plastforurensning i Arktis

Kategori: Klima Kjemi Naturfag Geografi

Nye kunnskaper om miljøgifter i Arktis og status knyttet til plastforurensningen av havmiljøet i nordområdene. Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder miljøgifter og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Klimaendringer i Arktis og Antarktis og verdenshavene

Kategori: Klima Geografi

Det meste av havstigningen frem mot 2100 vil komme av is- og snøsmelting fra Grønland og Antarktis. Isen i Arktis vil også smelte. Den bidrar ikke til havstigning, men et isfritt Arktis vil skape en ubalanse i den årlige algeoppblomstringen. Kikki Flesche Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Framtidige generasjoner. Seminar samfunnsøkonomi 16.04.2018

Effekter av miljøpolitikk

Kategori: Klima Samfunnsøkonomi

Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Kosmos naturfagseminar 28. april 2017

Et hav av plast

Kategori: Klima Naturfag

Hvor store er egentlig plastproblemet i havene? Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Klimaeffekter på natur og samfunn

Kategori: Klima Geografi

Bob van Oort er klimaforsker ved Cicero, biolog og jobber på grensen mellom klimaendringer, konsekvenser for natur og samfunn, tilpasningsutfordringer og muligheter. Seminar 11. mai 2015

Global oppvarming i undervisningen

Kategori: Klima

Tiina Ruohonen er kommunikasjonsrådgiver ved Cicero og har utviklet Globalweirding sammen med forskerne. Seminar 11. mai 2015

Klimaendringer – hva vet forskerne nå?

Kategori: Klima Geografi

En oppdatering siden IPCC 2007 på observasjoner av klimaendringer. Hva er årsaken? Nye funn om klimafølsomhet. Ny kunnskap om effektene av klimaendringer. Pål Prestrud, seniorrådgiver Cicero. 29. april 2013

Sahara Forest Project

Kategori: Klima Geografi

Ørkenen skaper det vi har nok av: Saltvann, sol og tørt land. Det vi trenger mer av er mat, ferskvann og ren energi. Noen ser løsninger der andre bare ser problemer. Kjetil Stake, administrerende direktør i Sahara Forest Project