Instruksjonsfilm:

Kommentere og sende skriveoppgaver i nettressurs

Filmen viser hvordan du kan rette og kommentere skriftlige besvarelser og sende tilbake til eleven (3:50 min).

Gjelder elev- og lærernettsteder tilhørende læreverk for fagfornyelsen for videregående skoler og På vei Digital, I arbeidslivet Digital og Hei! B1 for Norsk som andrespråk.

Instruksjonsfilm:

Lage rapporter i nettressurs

Kategori: Instruksjonsfilmer

Filmen viser hvordan du kan lage aktivitetsrapport og tidsrapport for grupper og enkeltelever (3:21 min).