WEBINAR APRIL 2021

Alle tiders historie vg2–3 til LK20

Slik er Alle tiders historie til fagforyelsen og LK20. Innlegg: 1) Alle tiders historie er fagfornyet! 2) Historiebevissthet – fagets overordnede mål 3) Lærebok i påbygging og nytt nettsted 4) Tidlig nytid – Norge er en del av verden 5) Demokratiet under press 6) Spørsmål og svar fra begge webinarene.

Les mer om Alle tiders historie vg2-3 til LK20 her.

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Underveisvurdering og eksamen med ny læreplan (LK20) i historie

Kategori: Historie

Ifølge læreplanen skal faglærer og elever være i dialog om elevenes utvikling i historie. Hvordan løses vi dette? Og hvilke konsekvenser får fagfornyelsens vektlegging av dybdelæring og forståelse av sammenhenger for eksamen?
Plakat Underveisvurdering og eksamen foredrag

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Historiefortellinger og identitet

Kategori: Historie

I jødenes historie står fortellingen om Israelsfolkets pakt med Gud sentralt. Hvilken betydning har fortellingen hatt for jødisk identitet gjennom nesten 4000 års historie? Innlegget er også relevant i anledning den nye utgaven av læreverket Historie og filosofi 1.

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Hvem styrer hva vi husker?

Kategori: Historie

Offisielle minnemarkeringer preger den kollektive erindringen om fortiden. Når bør erindringen forandres? Kan nedrivning av statuer være en fremgangsmåte? Og hvorfor er det en forskjell på erindring og historie.

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Sammenhenger og tematisk undervisning i historie

Kategori: Historie

Hva innebærer det å jobbe med sammenhenger i historiefaget? Hvordan påvirker intensjonene i fagfornyelsen den tradisjonelle delingen i eldre og nyere historie? Hvordan kan Alle tiders historie brukes for å fremme refleksjon over og vurdering av sammenhenger?
Plakat foredrag Sammenhenger i historieundervisningen

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

En fortid – ulike fortellinger

Kategori: Historie

«Historien slik den egentlig var» - eller historien ut fra forskjellige perspektiver? Hvordan kan konkurrerende fortellinger om fortiden bidra til å vitalisere historieundervisningen – og å utvikle historiebevissthet?
Plakat forerag En fortid - ulike fortellinger

HISTORIESEMINAR 27. JANUAR 2023

Forskjell og felleskap. Et nytt blikk på 1900-tallets historie?

Kategori: Historie

Norge var på 1900-tallet preget av en rekke økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. Skillelinjene gikk mellom sosioøkonomiske klasser, etniske grupper, mellom kvinner og menn, by og land og mellom ulike geografiske områder i landet. Kan det å studere disse forskjellene gi et nytt blikk på norsk historie i denne perioden?
Plakat video Forskjell og fellesskap

BLI KJENT MED DET NYE LÆREVERKET

Historie og filosofi til fagfornyelsen

Kategori: Historie

Hør forfatter Tommy Moum fortelle om nye Historie og filosofi til fagfornyelsen og hvilke endringer som er i den nye læreplanen i LK20.

OPPTAK WEBINAR APRIL 2022

Alle tiders historie påbygg og vg3 til LK20

Kategori: Historie

Forfatterne og redaktør presentere Alle tiders historie påbygg til ny læreplan (LK20) og separatutgaven til Alle tiders historie til vg3. Du får også en grundig gjennomgang av ny læreplan med blant annet kjernelementene i faget.

WEBINAR APRIL 2021

Alle tiders historie vg2–3 til LK20

Kategori: Historie

Slik er Alle tiders historie til fagforyelsen og LK20. Innlegg: 1) Alle tiders historie er fagfornyet! 2) Historiebevissthet – fagets overordnede mål 3) Lærebok i påbygging og nytt nettsted 4) Tidlig nytid – Norge er en del av verden 5) Demokratiet under press 6) Spørsmål og svar fra begge webinarene.

Historie vg2-vg3 (fagfornyelsen)

Alle tiders historie til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Historie

Alle tiders historie er praktisk i bruk og innrettet for dybdelæring. Historiske hendelser og spørsmål blir behandlet i en engasjerende grunnfortelling. Parallelt med grunnfortellingen, følger et rikt utvalg av fordypningstekster og illustrasjoner.

Historie vg2-vg3 (fagfornyelsen)

Alle tiders historie vg2-vg3 til fagfornyelsen (LK20)

Kategori: Historie

To av forfatterne, Trond Heum og Tommy Moum forteller kort om grepene og de viktigste endringene i nye Alle tiders historie til fagfornyelsen og den nye læreplanen i historie. (6:18 minutter)

Historie vg2-vg3 (fagfornyelsen)

Alle tiders historie vg2-vg3 er fagfornyet (LK20)

Kategori: Historie

Slik er nye Alle tiders histore fagfornyet. Forfatter og lektor Trond Heum går gjennom de sentrale prinsippene i den nye læreplanen (LK20 – FF2021) og grepene som er tatt i den fagfornyede utgaven av læreverket. (8:00 minutter)

Cappelen Damms historieseminar 2019

Rett og vrangt om kjøttets historie i Norge

Kategori: Historie

Hvordan kan formidling forvrenge både historien og samtiden? Med utgangspunkt i dagens debatt om kjøttkonsum og bærekraft, er det tydelig at vårt forhold til dyr og kjøtt har endret seg. Ser vi på kilder fra 1870 -1950 kommer det fram hvordan vi i dag rekonstruerer fortiden. Foredrag ved Karen Lykke Syse, førsteamanuensies kulturhistorie, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo.

Cappelen Damms historieseminar 2019

Climate History in the Little Ice Age

Kategori: Historie

Global warming has sparked new interest in the way past societies dealt with changes in climate. The Little Ice Age (1300-1800) is the most recent period and best documented period of historical climate change. The talk explores the plurality of social responses to these environmental shifts. Presentation by Dominik Collet, professor i historie, Universitetet i Oslo.

Cappelen Damms historieseminar 2019

Vår tids kriger likner middelalderens kriger

Kategori: Historie

Middelalderens borgerkriger kan virke fjerne fra vår tids kriger, men likhetstrekkene er ganske mange, særlig de uklare skillene mellom krig og fred, og sammenblandingen av statlige og ikke-statlige aktører. Foredrag ved Hans Jacob Orning, professor i middelalderhistorie, Universitetet i Oslo.

Cappelen Damms historieseminar 13.04.2018

Nye "Historie og filosofi 2"

Kategori: Historie

Tommy Moum er idéhistoriker, lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er hovedforfatter av læreverket "Historie og filosofi" for videregående skole.

Cappelen Damms historieseminar 13.04.2018

Fagfornyelsen og "Alle tiders historie"

Kategori: Historie

Tommy Moum er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er en av hovedforfatterne på "Alle tiders historie" og "Historie og filosofi" for videregående skole.

Stormaktene i øst. Historieseminar 13. april 2018

Stolt og sårbar kjempe. Hvordan bør vi forstå Russlands stormaktsambisjoner?

Kategori: Historie

Johannes Due Enstad er postdoktor i historie Slavisk/Øst-Europa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo. Enstad har Russland som spesialfelt og er først og fremst interessert i sovjetisk og postsovjetisk historie.

Stormaktene i øst. Historieseminar 13. april 2018

Grense i bevegelse: Russland som imperium og som nabo

Kategori: Historie

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun har reist grenselangs rundt giganten Russland for å beskrive dette historiske lappeteppet av etnisiteter og ulike arnesteder for konflikt og storpolitikk flere ganger, senest vinteren 2018.

Historie og filosofi. Spesial, 23.03.2017

Nye utgaver av "Historie og filosofi 1 og 2"

Kategori: Historie

Forfatterne Tommy Moum og Atle Sævareid presenterer de nye utgavene og endringene etter at ny læreplan trådte i kraft høsten 2016. Halvparten av stoffet er helt nyskrevet. Bøkenes omfang er noe redusert, men flere nye elementer er kommet inn. Innspill fra brukerne har vært med på å forme både innhold og struktur.

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

How to explain the rise of Donald J. Trump

Kategori: Historie

Douglas Rossinow, historiker, Universitetet i Oslo The rise of Donald J. Trump to power resulted from the victory of a hinterland nationalism, nurtured and encouraged inside the Republican Party for years by its Washington establishment.

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

Mellom ‘populisme’ og teknokrati. Norsk klimapolitikk blir til

Kategori: Historie

Yngve Nilsen, historiker, Uni Research Rokkansenteret Kan en lukket og teknokratisk klimapolitikk bidra til å forklare hvorfor det folkelige engasjementet er i ferd med å vende seg mot selve klimapolitikken, etter amerikansk mønster?

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

Populismen og det franske valget

Kategori: Historie

Kjerstin Aukrust, fransk litteratur og områdekunnskap, Universitetet i Oslo Vil Marine Le Pen klare å gjenta Trumps seier i USA ved det franske valget til våren? Eller vil en annen utradisjonell politiker, Emmanuel Macron, med sin "populisme light", bli den største overraskelsen?

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

Midtøstendiplomati i populismens tid

Kategori: Historie

Marte Heian-Engdal, historiker, PRIO Brexit og valget av Trump er to eksempler på populismens kraft i vår politiske samtid. Hvordan påvirker dette Midtøsten og vestens tilnærming til denne regionen?

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

Grunn til bekymring?

Kategori: Historie

Kåre Dahl Martinsen, historiker, Institutt for Forsvarsstudier og medforfatter på "Alle tiders historie" Hvordan påvirkes Europa av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?

Cappelen Damms historieseminar 24.03.2017

Populismens røtter og utvikling. De helt lange linjene

Kategori: Historie

Mona Ringvej, historiker og redaktør i Pax forlag Populisme, betydningen og noen linjer fra Athens demokrati, via romersk republikk til amerikansk revolusjon og de moderne demokratiers representasjonsprinsipp.

Eksamen i programfaget Historie og filosofi (2016)

Kategori: Historie

Hva legger sensor vekt på i sin vurdering, hvordan forberede seg til skriftlig eksamen på Vg3, forslag til problemstillinger ved muntlig eksamen på Vg2.Tommy Moum, lektor, sensor, forfatter av læreverket Historie og filosofi.

Hvorfor er masseinnvandring så vanskelig? (2016)

Kategori: Historie

Flyktningkrisen: Hvorfor er masseinnvandring så vanskelig? Asle Toje, utenrikspolitisk forsker ved Det norske Nobel institutt og kommentator. Cappelen Damms Historieseminar 2016.

Nilen, historiens elv og migrasjon (2016)

Kategori: Historie

Klimaendringer førte folk fra Sahara til Nilen. Hvordan har vannet og klimaendringer påvirket migrasjon? Terje Tvedt, professor, Institutt for geografi, UiB og professor II i Globalhistorie, UiO. Cappelen Damms Historieseminar 2016.

Norsk integreringshistorie i et mangoskall (2016)

Kategori: Historie

Norsk integreringshistorie. Drammen har lang erfaring. Hva har de gjort? James Godbolt, førsteamanuensis, Institutt for historie, sosiologi og innovasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Cappelen Damms Historieseminar 2016.

Lenge leve Stalin! (2016)

Kategori: Historie

Lenge leve Stalin! Historiepolitikk og arven etter Stalin i Putins Russland. Johannes Due Enstad, postdoktor, ILOS, Universitetet i Oslo. Cappelen Damms Historieseminar 2016.

Hva betyr historie? (2016)

Kategori: Historie

Om historieforståelse i og utenfor faget. Erling Sandmo, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Cappelen Damms Historieseminar 2016.

Alle tiders historie

Kategori: Historie

Forfatterne presenterer læreverket og forteller om grepene de har gjort, og hva som er særegent med Alle tiders historie.

Møt forfatterne bak Alle tiders historie

Kategori: Historie

Alle tiders historie er skrevet av fire forfattere.Hva er deres interesseområder, og hva tenker de om hvordan man kan engasjere elever til å like å lære om historie. Besøk gjerne bloggen vår http://fagsnakk.no/historie, og les innlegg av forfatterne.

Muntlig eksamen i historie (2015)

Kategori: Historie

Forslag til bruk av forberedelsesdagene, samt relevante temaer og problemstillinger til eksamen. Trond Heum er lektor og fagutvikler i historie ved Sandefjord videregående skole. Heum er en av hovedforfatterne i læreverket Alle tiders historie.

Da øst ble vest. Livet i Europa etter kommunismens fall

Kategori: Historie

Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten. Hun har bodd i Berlin i til sammen tre år, der hun var utenrikskorrespondent for Aftenposten, hun har reist mye i de østlige delene av Europa, særlig Polen og Ungarn.

Atomvåpen: Gjør de verden tryggere eller farligere?

Kategori: Historie

Olav Njølstad er direktør ved Nobelinstituttet og er professor i vestlig samtidshistorie ved Universitetet i Oslo og har også vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier og Institutt for fredsforskning.

1814 – krig, nederlag, frihet

Kategori: Historie

Rasmus Glenthøj er post.doc. ved Syddansk Universite og har skrevet flere bøker, blant annet Skilsmissen. Historieseminar Astrup Fearley 21. mars 2014

Alle tiders historie i undervisningen

Kategori: Historie

Trond Heum er lektor og fagutvikler i historie ved Sandefjord videregående skole og en av fire lærebokforfattere. Historieseminar Astrup Fearnley Museet 21. mars 2014

How Europe went to war in 1914

Kategori: Historie

Christopher Clark, professor ved Cambridge University og ledende innenfor moderne europeisk historie. Han er forfatter av bestselgeren “The Sleepwalkers” og en ettertraktet foredragsholder. Historieseminar Astrup Fearnley Museet 21. mars 2014

Krig og stormakters vekst og fall fra 1914 til i dag

Kategori: Historie

Geir Lundestad er direktør i Den Norske Nobelkomite og professor ved Universitetet i Oslo. Flere av hans bøker om historie og internasjonal politikk etter 1945 har vært av internasjonal interesse. Historieseminar Astrup Fearnley Museet 21. mars 2014

Alle tiders historie

Kategori: Historie

Nytt læreverk! Presentasjon av det nye læreverket og nettstedene. Trond Heum og Tommy Moum, begge er lektorer med bred undervisningserfaring og medforfattere på Alle tiders historie.

Nye perspektiver på 1814

Kategori: Historie

Hvordan går man fra diktatur til demokrati? Hvordan bygger man en ny stat? Ola Teige, historiker og postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie ved ved UiO, medforfatter på Alle tiders historie.

Kommunismens fall

Kategori: Historie

Da kommunismen kollapset var økonomien bankerott. Hvordan ble kommunismen avviklet og markedsøkonomien innført i Sentral-Europa. Kåre Dahl Martinsen, statsviter og forsker ved Norges forsvarsstudier og medforfatter på Alle tiders historie.

Romerene og deres imperium

Kategori: Historie

Hvordan bygget romerne opp sitt imperium, og hvordan holdt de på det i vel 700 år? Knut Ødegård, dr.philos. og førsteamanuensis ved IAKH, UiO

Midtens Rike. En vandring i Kinas historie.

Kategori: Historie

I foredraget trekker Færøvik trådene fra de eldste tider til i dag. Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker med asiatisk historie som hovedfelt og tidligere utenriksjournalist.