Helse- og oppvekstfag vg1 (2014)

HO Vg1 Lise von Krogh: Myter om mat og helse

 

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Om utenforskap i det offentlige rom

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Her viser Marit Ekne Ruud til Jessheim som eksempel på hvordan ungdom kan føle seg utenfor i det offentlige rommet og bybildet. Hvem bestemmer hva disse rommene skal brukes til?

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.