Helse- og oppvekstfag vg1 (2020)

Velferdsteknologi, nytt kompetansemål i nye Liv og helse til fagfornyelsen (LK20)

Se forfatterne Annette Bråthen og Sigrid Bogstad presentere det nye kompetansemålet om velferdsteknologi i den nye utgaven av Liv og helse | Yrke til fagfornyelsen (3 min).

Les mer om Liv og helse til fagfornyelsen her.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Om utenforskap i det offentlige rom

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Her viser Marit Ekne Ruud til Jessheim som eksempel på hvordan ungdom kan føle seg utenfor i det offentlige rommet og bybildet. Hvem bestemmer hva disse rommene skal brukes til?

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.