Helse- og oppvekstfag vg1 (2020)

Liv og helse (2020), nytt verk til Helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20)

Se forfatter Ingvild Iversen presentere det nye Liv og helse-verket til fagfornyelsen (9.08 min). Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og jobber med Helse- og oppvekstfag på videregående i Osloskolen.

Les mer om Liv og helse til fagfornyelsen her.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Om utenforskap i det offentlige rom

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Her viser Marit Ekne Ruud til Jessheim som eksempel på hvordan ungdom kan føle seg utenfor i det offentlige rommet og bybildet. Hvem bestemmer hva disse rommene skal brukes til?

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.