Sahara Forest Project

Ørkenen skaper det vi har nok av: Saltvann, sol og tørt land. Det vi trenger mer av er mat, ferskvann og ren energi. Noen ser løsninger der andre bare ser problemer. Kjetil Stake, administrerende direktør i Sahara Forest Project

 

Geografiseminar 2020

Geologisk CO2-lagring – trygg og effektiv utslippsreduksjon

Kategori: Klima Geografi

Geologisk lagring av CO2 er et viktig tiltak for at Norge skal kunne oppnå rask reduksjon i klimagassutslipp i tråd med internasjonale avtaler. På norsk sokkel er det identifisert mange områder som er godt egnet for å injisere CO2 ned i porøse, saltvannsfylte bergarter dypt under havbunnen. Anja Sundal, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

WEBINAR APRIL 2020

Geografi, ny læreplan og nytt læreverk til LK20

Kategori: Geografi

Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen. Redaktør Inger Hilde Killerud presenterer den nye læreboka og nettstedet til fagfornyelsen og LK20. (7 minutter)

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Miljøgifter og plastforurensning i Arktis

Kategori: Klima Kjemi Naturfag Geografi

Nye kunnskaper om miljøgifter i Arktis og status knyttet til plastforurensningen av havmiljøet i nordområdene. Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder miljøgifter og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Klimaendringer i Arktis og Antarktis og verdenshavene

Kategori: Klima Geografi

Det meste av havstigningen frem mot 2100 vil komme av is- og snøsmelting fra Grønland og Antarktis. Isen i Arktis vil også smelte. Den bidrar ikke til havstigning, men et isfritt Arktis vil skape en ubalanse i den årlige algeoppblomstringen. Kikki Flesche Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Verdenshavene og jordsystemet

Kategori: Geografi

Her snakker Siv Kari Lauvset om samspillet mellom verdenshavene og resten av jordsystemet og hvordan kunnskapen om dette samspillet hjelper oss å forstå konsekvenser av klimaendringer. Lauvset er kjemisk oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Hvordan undervise i bærekraftig utvikling?

Kategori: Geografi

FN's bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FN's bærekraftmål. Presentasjon ved Rune Arctander, FN-sambandet.

Klimaendringer og bærekraftig utvikling. Fagseminar 16.04.2018

Status fagfornyelsen og oppdateringer i Geografi

Kategori: Geografi

Redaktør Kjetil Nordengen, Cappelen Damm og Helene Eide, forfatter på læreverket Geografi. Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Helene er cand.scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

Fordrevet av naturkatastrofer

Kategori: Geografi

Antallet mennesker på flukt som følge av naturkatastrofer har økt de siste årene. Vannmangel og klimaendringer i kombinasjon med andre relaterte katastrofer endrer bosetningsmønster og hvordan mennesker forflytter seg. Tine Ramstad, Flyktninghjelpen (NRC).

Klimaeffekter på natur og samfunn

Kategori: Klima Geografi

Bob van Oort er klimaforsker ved Cicero, biolog og jobber på grensen mellom klimaendringer, konsekvenser for natur og samfunn, tilpasningsutfordringer og muligheter. Seminar 11. mai 2015

Den demografiske utviklingen

Kategori: Geografi

Befolkningsutviklingen i Norge er preget av flere tunge trender. Disse og noen av de demografiske hovedtrekkene ellers i verden blir gjennomgått i foredraget. Marianne Tønnessen er demograf i SSB og prosjektleder for befolkningsframskrivingene.

Klimaendringer – hva vet forskerne nå?

Kategori: Klima Geografi

En oppdatering siden IPCC 2007 på observasjoner av klimaendringer. Hva er årsaken? Nye funn om klimafølsomhet. Ny kunnskap om effektene av klimaendringer. Pål Prestrud, seniorrådgiver Cicero. 29. april 2013

Kina: Finanskrisens vinner?

Kategori: Geografi

Mens Europa, USA og Japan sliter med økonomisk krise, er den kinesiske økonomien i sterk vekst. Hvordan har Kina unngått finanskrisen? Heidi Østbø Haugen, stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Sahara Forest Project

Kategori: Klima Geografi

Ørkenen skaper det vi har nok av: Saltvann, sol og tørt land. Det vi trenger mer av er mat, ferskvann og ren energi. Noen ser løsninger der andre bare ser problemer. Kjetil Stake, administrerende direktør i Sahara Forest Project