Kraft fysikkseminar 10.04.18

Mørk materie

Mørk materie. Hvordan og hva kan vi vite om noe vi ikke vet hva er? v. Marit Sandstad, astrofysiker og forfatter av Kraft

OPPTAK AV WEBINAR VÅREN 2022

Presentasjon av Kraft 2 Vg2 til KL20 i fagfornyelsen

Kategori: Fysikk

Lektor og forfatter Hege Reiling Dellnes presenterer den nye Kraft 2 og forfatter Henning Vinjusveen Myhrehagen presenterer det nye elev- og lærenettstedet kraft.cdu.no. Webinaret avsluttes med Andres Kvellestad som holder et inspirerende foredrag om "Hva er så spesielt med kvantefysikken?".
Sigurd Torp Nordby Redaktør i matematikk og fysikk

Fysikk vg3 til fagfornyelsen

Eksternt foredrag om kvantefysikk, fysikk 2

Kategori: Fysikk

Anders Kvellestad, postdoktor i partikkelfysikk ved UiO, holder det inspirerende foredraget: "Hva er så spesielt med kvantefysikken?" (18:25 minutter).
Foredragsholder Anders Kvellestad

Fysikk vg3 til fagfornyelsen

Kraft Fysikk 2 (LK20)

Kategori: Fysikk

Presentasjon av de nye elev- og lærernettsidene til Kraft til fagfornyelsen ved lærebokforfatter Henning V. Myhrehagen (5:45 minutter)

Kraft fysikk vg2 (2021)

Kraft fysikk 1-webinar mai 2021

Kategori: Fysikk

Se opptak av webinaret der lærebokforfattere og redaktør forteller om den nye Kraft fysikk 1 til fagfornyelsen. I webinaret inngår et nyttig foredrag om klima, som er nytt tema i læreplanen og et spennende foredrag fra Cicero om et "Citizen science-prosjekt", som elevene inviteres til å delta i (43 min).

Kraft fysikk vg2 (2021)

Et forskniningsprosjekt fra Cicero om klimaeffekter fra luftfart

Kategori: Fysikk

I samarbeid med Cicero presenteres «Citizen science-prosjektet» AVIATE. Her fortelles det i kortversjon om klimaeffekter fra luftfarten og litt om prosjektet elevene kan delta i ved Marianne Tronstad og Bjørn Samset, begge klimaforskere i Cicero (8.30 min).

Kraft fysikk vg2 (2021)

Klima, et nytt tema i fysikk 1?

Kategori: Fysikk

Astrofysiker og lærebokforfatter Marit Sandstad presenterer spennende fagstoff i forbindelse med nytt kompetansemål om klima i den nye læreplanen i fyiskk til fagfornyelsen (13.40 min).

Kraft fysikkseminar 25.04.19

Fysikken i hjernen

Kategori: Fysikk

Sammenhengene mellom EEG-signalene på utsiden av kraniet, hva de enkelte hjernecellene driver med langt inne i den grå materien, og hva hjernen driver med av ymse kognitive oppgaver, er langt fra trivielle. Noen av dem kan likevel forstås utfra grunnleggende fysiske prinsipper. I foredraget Fysikken i hjernen vil Halnes (NMBU) gjøre en innsats for å identifisere hvilke kapitler i fysikkboka man lurest søker seg til for å få dypere innsikt i ulike aspekter av hjernens aktivitet.

Kraft fysikkseminar 25.04.19

Menneskets grunnstoffer

Kategori: Fysikk

Planeten vår, teknologien vår og kroppene våre består av grunnstoffer som er dannet sammen med universet. Historien om den menneskelige sivilisasjon er også historien om hvordan vi har lært å forme planetens materialer til vår egen nytte. I foredraget Menneskets grunnstoffer vil Anja Røyne (UiO), gi et fysikk-perspektiv på historien om hvordan vi mennesker utviklet oss til der vi er i dag, og hvilke muligheter vi har for fremtiden.

Kraft fysikkseminar 10.04.18

Når tidrommet skjelver. Gravitasjonsbølger

Kategori: Fysikk

Etter flere tiår med leting og venting er endelig de første gravitasjonsbølgene oppdaget. Dermed er et nytt vindu ut mot universet åpnet. Hva er gravitasjonsbølger? v. Jostein Riiser Kristiansen, astrofysiker og førsteamanuensis ved OsloMet.

Kraft fysikkseminar 10.04.18

Å modellere framtidens klima

Kategori: Fysikk

Hvordan vil klimaet vårt se ut i fremtiden og hvordan vet vi egentlig hva som vil skje? Siden vi ikke kan måle fremtiden, trenger vi klimamodeller som simulerer mulige scenarioer for oss. v. Maria Sand, forsker ved CICERO.

Kraft fysikkseminar 10.04.18

Mørk materie

Kategori: Fysikk

Mørk materie. Hvordan og hva kan vi vite om noe vi ikke vet hva er? v. Marit Sandstad, astrofysiker og forfatter av Kraft

Naturens hemmelige partikler

Kategori: Fysikk

Hva var det CERN oppdaget sommeren 2012? Vet vi hva mørk materie er? Hvordan er verden skrudd sammen? Foredraget tar en rundtur i moderne partikkelfysikk og ser på små revolusjoner fra både fortid, nåtid og fremtid. Ved Bjørn Samset, CICERO.

Hvor farlig er det – egentlig?

Kategori: Fysikk

Som en konsekvens av informasjonsbehovet etter Fukushima-ulykken startet Sunniva Rose rosa-blogg om “kjernefysikk og forskning og sånn”. Dette var et “opplysningsprosjekt” rundt kjernefysikk og forskning, samt hverdagslivet som ung, kvinnelig forsker.