WEBINAR 2021

Presentasjon av Enchante til LK20 i fagfornyelsen

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv.
Enchante webinar 2021

Spansk 1

Presentasjon av ¿Sabes?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Med tydelig struktur, god språkhjelp, visuelle grep som støtter språklæring og avgrensede temaer gir ¿Sabes? et godt grunnlag for videre språklæring på spansk. Læreverket presenteres av forfatterne Eli-Marie Drange og Amelia Osorio.

Spansk 1

¿Sabes? og LK20

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Se forfatterne av ¿Sabes?, Eli-Marie Drange og Amelia Osorio, i samtale med redaktør Elizabeth Mariani om hvordan ¿Sabes? er tett knyttet opp mot den nye læreplanen.

SE OPPTAK AV WEBINARET

Spansk | ¿Sabes? for spansk 1

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Opptaket viser forfatternes presentasjon av ¿Sabes? og forfatterne i samtale med redaktør Elizabeth Mariani om læreverkets tette tilknytning til fagfornyelsen/LK20. ¿Sabes? holder et realistisk nivå der kommunikasjon og praktisk språklæring er det sentrale. Med god språkhjelp, visuelle grep som støtter språklæring og avgrensede temaer gir ¿Sabes? et godt grunnlag for videre språklæring på spansk.

WEBINAR 11. OG 27. MAI

Spansk grammatikk - hva, hvordan og hvorfor?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

¿Cómo trabajar con gramática en la clase de español? Foredraget åpner for refleksjon rundt hva, hvordan og hvorfor vi inkluderer grammatikk i spansk-klasserommet og viser noen eksempler på aktiviteter som kan integreres i klasserommet og tilpasses ulike nivå. Ved førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange, som har skrevet grammatikken i Encuentros for spansk 2

WEBINAR 11. OG 27. MAI

Nettressurser for spansk 2

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Encuentros for spansk 2 har fyldige nettressurser som gir gode muligheter for videre øving, tilpasset den enkeltes behov. Inneholder ordbok og tilgang til Språkporten grammatikk- og øvingsnettsted. Redaktør Elizabeth Sandseter Mariani presenterer.

WEBINAR 11. OG 27. MAI

Encuentros – aktiv språklæring

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Encuentros er et komplett læreverk for spansk nivå 2, vg1 og vg2 (LK20). Forfatter Gabriele Leguina-Morel presenterer læreverket, med vekt på bok 2.

TYSK WEBINAR 10. OG 25. MAI 2021

Klasse! for tysk 1 (LK20)

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.

WEBINAR 10. OG 25. MAI 2021

Echt! Aktiv språklæring

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Hvordan legger Echt! til rette for god grammatikk- og språklæring? Hvordan får man magien i klasserommet til å oppstå? Samtale mellom forfatter Jo Helge Ansnes Schei og redaktør Bettina Avileis

TYSK WEBINAR 10. OG 25. MAI 2021

Echt! Elev- og lærernettsted

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Presentasjon av Echt! Elev- og lærernettsted for tysk 2, ved forfatter Mona Gundersen-Røvik

TYSK WEBINAR 10. OG 25. MAI 2021

Echt! Demokrati og medborgerskap

Kategori: Fransk, tysk, spansk

«Demokrati og medborgerskap» og interkulturell kompetanse. Hvordan integrerer Echt! disse temaene? ved forfatter Mona Gundersen-Røvik

TYSK WEBINAR 10. OG 25. MAI 2021

Echt! Kommunikasjon og aktiv bruk av tysk

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Hvordan legger Echt! til rette for kommunikasjon? Hvordan få elevene til å bli aktive brukere av tysk? ved forfatter Birgit Woelfert.

Encuentros spansk 2

Demokrati og medborgerskap: Pingvinrevolusjonen i Chile

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Forfatter Maritza del Carmen Vargas forteller om Pingvinrevolusjonen i Chile. Filmen kan brukes i et undervisningsopplegg som ligger i Encuentros Lærernettsted og passer fint som tema innen Demokrati og medborgerskap.

Spansk 2 | Fagfornyelsen

Encuentros på 2 minutter

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2 til fagfornyelsen 2020. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig (2:17).

Tysk 2 | fagfornyelsen:

Echt! – om læreverket

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Echt! er et engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus (2 min).

FAGSNAKK LIVE | TIRS 26.05.2020

Fagfornyelsen og Encuentros for spansk 2

Kategori: Fagsnakk LIVE Fransk, tysk, spansk

Forfatter Gabriele Leguina-Morel og redaktør Elizabeth Sandseter Mariani snakker om fagfornyelsen og hvordan læreverket Encuentros er tilpasset den nye læreplanen for fremmedspråk nivå 2.

Fransk 2 | fagfornyelsen:

Enchanté 2020. Kapitlenes innhold

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Hvert kapittel er bygget rundt en nivådifferensiert hovedtekst som egner seg for elever med ulike læringsstiler. Kapitlene inneholder ellers autentiske tekster og ulike faktatekster. Tekstene er noe kortere og enklere enn i tidligere utgaver.

Fransk 2 | fagfornyelsen:

Enchanté 2020. Lærebokas innhold

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Enchanté 1 har fire hoveddeler, hver av dem med tre kapitler. Kommunikasjon og språklæring står i fokus, og boka gir gode muligheter for dybdelæring og nivådifferensiering.

Fransk 2 | fagfornyelsen:

Enchanté 2020

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Enchanté 2020 er grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen. Enchanté har som alltid kommunikasjon og språklæring i fokus, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket.

Spansk 2 | fagfornyelsen:

Encuentros grammatikk og nettsted

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Med Encuentros tas språket i bruk fra første stund. Praktiske og kommunikative tilnærmingsmetoder til grammatikken bidrar til et naturlig språk.

Spansk 2 | fagfornyelsen:

Encuentros presentasjon

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Encuentros er et moderne og faglig solid læreverk for spansk 2. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig.

Tysk 2 | fagfornyelsen:

Echt! Innovativ grammatikklæring

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, der elevene aktivt vil bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk.

Fremmedspråk

Hvordan bedre skriveopplæringa?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Foredraget har som grunnlag at man ikke kan bevirke automatisering av grammatikk eller læringsstrategier gjennom direkte undervisning. Dette kan man derimot få til mens språket tas i bruk. I foredraget blir dette illustrert gjennom skriveundervisning. Vi får se hvordan bruk av enkle vurderingskriterier og samskriving kan hjelpe elevene til å bli bedre skribenter på fremmedspråket. Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo hvor han underviser tysk, fransk og norsk. Han underviser også tyskdidaktikk ved UiO.

Magne Dypedahl:

Interkulturell kompetanse i fremmedspråkene

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Interkulturell kompetanse er et av de fire kjerneelementene i læreplanen for fremmedspråk og skal således ha en framtredende rolle i faget. Men hva er interkulturell kompetanse? I dette foredraget vil begrepet tolkes i lys av nyere dokumenter fra Europarådet og den nye læreplanen. Det gis eksempler på hvordan forskjellige aspekter av læreplanen kan bidra til interkulturell læring. Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har også bakgrunn som lektor i tysk og engelsk.

Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Hvordan legge til rette for dybdelæring i fremmedspråkene, og praktiske tips til undervisningen

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Simen Braaten, lærer ved Foss vgs i Oslo og lærebokforfatter, arbeider for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. I foredraget gir han praktiske tips om hvordan man kan legge til rette for god dybdelæring i fremmedspråkene.
Simen Braaten: foredrag om dybdelæring i fremmedspråkene

Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Praktiske konsekvenser av nye læreplaner for undervisningen

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk? Foredrag ved Kirsti B. Furre, leder i læreplangruppa for fremmedspråkene og lærer i norsk, fransk og spansk ved Drammen vgs.
Kirsti B. Furre: foredrag om Fagfornyelsen i fremmedspråkene

Cappelen Damms fremmedspråkseminar 2019

Kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet: Hva sier forskningen om undervisning i språklæringsstrategier?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

«Språklæring og flerspråklighet» er et eget kjerneelement i den reviderte læreplanen. Hvorfor er dette så viktig? Foredraget gir en kort innføring i forskning på språklæringsstrategier og gir praktiske eksempler på hvordan elever kan bli mer bevisste på egen språklæring og flerspråklighet. Foredrag ved Åsta Haukås, Professor i fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Bergen og Professor II ved Universitetet i Agder.
Åsta Haukås' foredrag om kjerneelementet Språklæring og flerspråklighet

Tyskseminar april 2018

Hvor går Tyskland?

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Etter valget i 2017 har Tyskland vært preget av politisk uro. Har vi grunn til å være bekymret?

Tyskseminar april 2018

Undervisningsopplegg for Tysk I

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Tips fra livet i klasserommet – praktiske undervisningsopplegg. Mona Gundersen-Røvik er medforfatter av tyskverket Klasse! for vgs.

Cappelen Damms tyskseminar april 2018

Presentasjon av Klasse! 2

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Medforfatter Mona Gundersen-Røvik presenterer bok 2 i læreverket Klasse! for Tysk I i videregående skole.

Presentasjon 21.04.17

Språkporten – online elevressurs

Kategori: Fransk, tysk, spansk Engelsk

I Språkporten finnes grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Finnes for engelsk, tysk, fransk og spansk og kan brukes på alle digitale flater. Mona Gundersen-Røvik presenterer.

Cappelen Damms tyskseminar april 2017

Klasse! 1. Nytt tyskverk for nivå I i videregående skole

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Hvordan skaper vi aktive og engasjerte brukere av moderne tysk gjennom relevante tekster og oppgaver med riktig ambisjonsnivå? Hvordan kan læremidlene bidra til å gi elevene en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa? Simen Braaten presenterer verket.

Cappelen Damms tyskseminar 21.04.17

500 Polaroids einer Reise durch Europa

Kategori: Fransk, tysk, spansk

Thomas Schafferer, poet og skribent. Sein Buch ist eine Ode und poetische Liebeserklärung an das Reisen und die Sehnsucht nach der Erkundung der Welt.