På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Fagfornyelsen i norskfaget. Moment og Kontakt 2020

Kategori: Fagfornyelsen Norsk

Redaktør Charlotte Krogstad Hole om hvordan det tverrfalige temaet livsmestring og folkehelse knyttes til norskfaget, og kort om de nye læreverkene i norsk til fagfornyelsen: Moment til norsk studieforberedende og Kontakt til yrkesfag.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Dybdelæring i fagfornyelsen

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Frantz T. Gregersen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og seniorkonsulent stiftelsen IMTEC. Han har hovedfag i pedagogikk, med skoleutvikling som spesialfelt. I tillegg har han 20 års lærererfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet i Norge og Danmark. Hans hovedfokus i dag er utvikling av dybdelæring i grunnskole og videregående skole.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Hva bør vi forberede oss på mot fagfornyelsen?

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Tor Espen Kristensen er lærer ved Stord videregående skole ved siden av å jobbe for UiB. Han sitter i læreplangruppa for matematikk og i eksamensnemda for matematikk programfag. Vi ser på forslagene til nye planer, hva som er nytt og hvilke endringer som er gjort. I foredraget vises eksempler som belyser de nye planene og hvordan vi kan forstå de ulike kompetansemålene i lys av kjerneelementene.

På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Kategori: Norsk Fagfornyelsen

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Fagfornyelsen – sentrale ideer og begreper

Kategori: Samfunnsfagene Fagfornyelsen

Torbjørn Ryssevik er spesialrådgiver i utdanningsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Ryssevik har sett nærmere på hvilke ideer og begreper fra Ludvigsenutvalget som er tatt videre i Stortingsmeldingen (St.meld. 28).