På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Klar for fagfornyelsen | Oslo 30.01.2020

Læringsutbytte og vurdering

Kategori: Fagfornyelsen

Vurderingspraksis og undervisningsatferd i videregående skole. Hva slags rom for vurdering benytter lærerne seg av? Hva slags mønstre ser vi, og hvor kommer de fra? Foredrag ved professor Tine Sophie Prøitz, Universitetet i Sørøst-Norge.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Fagfornyelsen i norskfaget. Moment og Kontakt 2020

Kategori: Fagfornyelsen Norsk

Redaktør Charlotte Krogstad Hole om hvordan det tverrfalige temaet livsmestring og folkehelse knyttes til norskfaget, og kort om de nye læreverkene i norsk til fagfornyelsen: Moment til norsk studieforberedende og Kontakt til yrkesfag.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Dybdelæring i fagfornyelsen

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Frantz T. Gregersen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og seniorkonsulent stiftelsen IMTEC. Han har hovedfag i pedagogikk, med skoleutvikling som spesialfelt. I tillegg har han 20 års lærererfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet i Norge og Danmark. Hans hovedfokus i dag er utvikling av dybdelæring i grunnskole og videregående skole.

På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Kategori: Norsk Fagfornyelsen

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Fagfornyelsen – sentrale ideer og begreper

Kategori: Samfunnsfagene Fagfornyelsen

Torbjørn Ryssevik er spesialrådgiver i utdanningsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Ryssevik har sett nærmere på hvilke ideer og begreper fra Ludvigsenutvalget som er tatt videre i Stortingsmeldingen (St.meld. 28).