På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Klar for fagfornyelsen | Trondheim 25.02.2020

Vurdering og dybdelæring

Kategori: Fagfornyelsen

Hvordan kan vi vurdere dybdelæring i videregående, og kan alternativer til tradisjonelle prøver være mer konstruktivt? Foredrag ved Henning Fjørtoft, professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU. Han har skrevet og redigert flere bøker om fagdidaktikk og vurdering. Fjørtoft er medlem av Kunnskapsdepartementets Eksamensgruppe, som arbeider med eksamenssystemet i fagfornyelsen.

Klar for fagfornyelsen | Bergen 11.02.2020

Læring, motivasjon og vurdering

Kategori: Fagfornyelsen

Ved Åsane videregående skole har de opplevd at elevene ble mer motiverte da skolen som et av flere virkemidler endret sin vurderingspraksis. Innledning ved professor Ingrid Helleve, Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, Arne Håkon Tjelle presenterer funnene fra sin undersøkelse blant elevene ved skolen og avdelingsleder Marit Sofie Njøten ved Åsane forteller hvordan skolen har jobbet.

Klar for fagfornyelsen | Oslo 30.01.2020

Læringsutbytte og vurdering

Kategori: Fagfornyelsen

Vurderingspraksis og undervisningsatferd i videregående skole. Hva slags rom for vurdering benytter lærerne seg av? Hva slags mønstre ser vi, og hvor kommer de fra? Foredrag ved professor Tine Sophie Prøitz, Universitetet i Sørøst-Norge.

Livsmestring og folkehelse i norskfaget 18.09.2019

Fagfornyelsen i norskfaget. Moment og Kontakt 2020

Kategori: Fagfornyelsen Norsk

Redaktør Charlotte Krogstad Hole om hvordan det tverrfalige temaet livsmestring og folkehelse knyttes til norskfaget, og kort om de nye læreverkene i norsk til fagfornyelsen: Moment til norsk studieforberedende og Kontakt til yrkesfag.

Sinus matematikkseminar 28. og 29. mars 2019

Dybdelæring i fagfornyelsen

Kategori: Fagfornyelsen Matematikk

Frantz T. Gregersen er universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og seniorkonsulent stiftelsen IMTEC. Han har hovedfag i pedagogikk, med skoleutvikling som spesialfelt. I tillegg har han 20 års lærererfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet i Norge og Danmark. Hans hovedfokus i dag er utvikling av dybdelæring i grunnskole og videregående skole.

På vei mot fagfornyelsen. Oslo 27. mars 2019

Hvordan forstå dybdelæring?

Kategori: Norsk Fagfornyelsen

Foredrag ved Martin Minken som jobber med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet og er tett på fagfornyelsen. Minken er også læremiddelforfatter og har flere års erfaring som lektor i videregående skole.

Seminar demokrati og medborgerskap 23.04.2018

Fagfornyelsen – sentrale ideer og begreper

Kategori: Samfunnsfagene Fagfornyelsen

Torbjørn Ryssevik er spesialrådgiver i utdanningsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Ryssevik har sett nærmere på hvilke ideer og begreper fra Ludvigsenutvalget som er tatt videre i Stortingsmeldingen (St.meld. 28).