Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.

RESTART

Kategori: Bokåpner Markedsføring og ledelse

Bedrifter forventes å være bærekraftige, og stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet på innovative måter. Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du kan gi en bedrift en slik RESTART.

Forretningsforståelse

Kategori: Markedsføring og ledelse Bokåpner

Forretningsforståelse er viktig for å kunne bidra til en organisasjon og lykkes i arbeidslivet. Forfatterne Kari Håvåg Voldsund og Tale Skjølsvik forteller om bokas oppbygning og teoretiske fundament.

Livsfarlig ledelse

Kategori: Markedsføring og ledelse Bokåpner

Christian Ørsted viser i denne boken hvorfor moderne ledelse kan være livsfarlig ledelse. Han avdekker mytene om motivasjon, anerkjennelse, personlig utvikling og teamwork.