Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet

Redaktørene Sissel Seim og Oddrun Sæter forteller om hva boka handler om og hvorfor dette er et viktig tema.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet:

Rommets betydning for dramatisk lek

Kategori: Samfunnsfagene Helse og oppvekstfag Bokåpner

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk og Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Her snakker de om rommets betydning for dramatisk lek.

RESTART

Kategori: Bokåpner Markedsføring og ledelse

Bedrifter forventes å være bærekraftige, og stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet på innovative måter. Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du kan gi en bedrift en slik RESTART.

Forretningsforståelse

Kategori: Markedsføring og ledelse Bokåpner

Forretningsforståelse er viktig for å kunne bidra til en organisasjon og lykkes i arbeidslivet. Forfatterne Kari Håvåg Voldsund og Tale Skjølsvik forteller om bokas oppbygning og teoretiske fundament.

Livsfarlig ledelse

Kategori: Markedsføring og ledelse Bokåpner

Christian Ørsted viser i denne boken hvorfor moderne ledelse kan være livsfarlig ledelse. Han avdekker mytene om motivasjon, anerkjennelse, personlig utvikling og teamwork.