Bios biologiseminar 14.05.2019

CRISPR/Cas9 genredigering – banebrytende for grunnforskningen

Ragnhild Eskeland er førsteamanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Eskeland er også gruppeleder ved et norsk senter for fremragende forskning ved UiO, CanCell. Hun har bakgrunn i molekylærbiologi og biokjemi, og er utdannet ved Universitetet i Bergen og Ludvig Maximillians Universitet i München.

Bios biologiseminar 14.05.2019

CRISPR/Cas9 genredigering – banebrytende for grunnforskningen

Kategori: Biologi

Ragnhild Eskeland er førsteamanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Eskeland er også gruppeleder ved et norsk senter for fremragende forskning ved UiO, CanCell. Hun har bakgrunn i molekylærbiologi og biokjemi, og er utdannet ved Universitetet i Bergen og Ludvig Maximillians Universitet i München.
lansering av ny utgave av Bios biologi 1 og bios biologi 2

Bios biologiseminar 14.05.2019

Epigenetikk – genomets lysbrytere

Kategori: Biologi

Ragnhild Eskeland er førsteamanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Eskeland er også gruppeleder ved et norsk senter for fremragende forskning ved UiO, CanCell. Hun har bakgrunn i molekylærbiologi og biokjemi, og er utdannet ved Universitetet i Bergen og Ludvig Maximillians Universitet i München.
lansering av ny utgave av Bios biologi 1 og bios biologi 2

Bios biologiseminar 14.05.2019

Stamceller og fremtidens medisin

Kategori: Naturfag Biologi

Ole Johan Borge er direktør i Bioteknologirådet. Han er agronom, har mastergrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo og en ph.d. grad på stamcellebiologi fra Universitetet i Lund, Sverige.
Medforfatter på Bios Biologi 1 og Biologi 2 fra Cappelen Damm

Bios biologiseminar 14.05.2019

Klimaendringene skjer nå!

Kategori: Naturfag Biologi

Arnod Håpnes er fagleder med overordnet ansvar for faglige arbeid innenfor naturmangfold i Naturvernforbundet.
Lansering av ny utgave av Bios biologi 2, programfag videregående

Bios Biologi fagseminar 20.04.2018

Ny utgave av Bios Biologi 1

Kategori: Biologi

Presentasjon av den nye utgaven av Bios Biologi 1 (2018). Marianne Sletbakk, Strinda videregående skole.

Det er farlig å være sjelden

Kategori: Biologi

Norge skal stanse tapet av arter innen 2020, men hva slags arter har vi? Og hvor lever de? Arnodd Håpnes, fagleder for avdeling for naturmangfold i Naturvernforbundet og forfatter av Bios-verket.