Kommunikasjon og kultur. 30. mars 2017

Diskursanalyse – hvordan og hvorfor

Jan Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo med Ph.d. i språkvitenskap. Blant av hans faglige interessefelt er diskursanalyse og retorikk. Grue er også skjønnlitterær forfatter og aktiv samfunnsdebattant.

 

Kommunikasjon og kultur. 30. mars 2017

Diskursanalyse – hvordan og hvorfor

Kategori: Kommunikasjon og kultur

Jan Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo med Ph.d. i språkvitenskap. Blant av hans faglige interessefelt er diskursanalyse og retorikk. Grue er også skjønnlitterær forfatter og aktiv samfunnsdebattant.

Kommunikasjon og kultur. 30. mars 2017

Grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer i tekst: Analyseeksempler

Kategori: Kommunikasjon og kultur

Innlegget er direkte knyttet til læreplanmålet som sier at elevene skal ”forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer”. Med utgangspunkt i konkrete tekster skal jeg gi eksempler på begreper elevene kan ta i bruk for å beskrive de ulike nivåene i tekst og hvordan man kan drøfte samspillet mellom disse nivåene. Torgrim Gram Økland er en av forfatterne av "Kommunikasjon og kultur". Han har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Torgrim er lektor ved Stavanger katedralskole, der han underviser i kommunikasjon og kultur, norsk og religion.

Kommunikasjon og kultur, 30. mars 2017

Semiotikk og retorikk i sammenheng

Kategori: Kommunikasjon og kultur

Hvordan avkoder vi visuelle og verbale tegn? I innlegget ser vi på sammenhengen mellom teksters semiotiske oppbygning og retoriske overbevisningskraft. Marthe Gallefoss Vanvik er en av forfatterne på "Kommunikasjon og kultur". Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen med hovedfag i nordisk språk og litteratur. I tillegg har hun engelsk og historie i fagkretsen. Marthe er lektor på Blindern videregående skole i Oslo. Hun har lang erfaring med å sensurere eksamen i Kommunikasjon og kultur.

Kommunikasjon og kultur. 30. mars 2017

Å jobbe med skriving i Kommunikasjon og kultur

Kategori: Kommunikasjon og kultur

Skriftlig eksamen i Kommunikasjon og kultur stiller forholdsvis høye krav til skrivekompetanse hos elevene. I dette foredraget ønsker jeg å gi noen tips til hvordan vi kan jobbe med skriving av fagtekster. Fokuset er på bruk av fagbegreper, analyse og drøfting. To undervisningsopplegg, ett fra starten av KK1 og ett fra slutten av KK3, vil bli brukt som eksempler. Pål Fredrik Børresen er en av forfatterne av "Kommunikasjon og kultur". Han har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra UiO og mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon fra Høgskolen i Hedmark. Pål Fredrik er lektor ved Elverum videregående skole, der han blant annet har undervist i Kommunikasjon og kultur i en årrekke.

Kommunikasjon og kultur, 30. mars 2017

Vurdering i Kommunikasjon og kultur

Kategori: Kommunikasjon og kultur

Hvordan kan vi jobbe effektivt med underveisvurdering i KK-faget slik at vi best forbereder elevene til eksamen? Hvordan kan vi jobbe effektivt og målrettet på forberedelsesdagen slik at elevene er best mulig rustet til å forstå og besvare eksamensoppgavene? Anne Sofie Høvset er lektor ved Porsgrunn videregående skole der hun underviser i fagene Kommunikasjon og kultur 1 og 3, i tillegg til historie, religion og etikk samt engelsk på IB-linja. Anne Sofie har master i språk, kultur og digital kommunikasjon fra Høgskolen i Hedmark. Hun har flerårig erfaring som sensor i Kommunikasjon og kultur 3.