Informasjonsteknologi

OPPTAK AV WEBINAR VÅREN 2022

Presentasjon av nytt læreverk Kode 2 til LK20 i fargfornyelsen

Kategori: Informasjonsteknologi

På webinaret vil redaktør Henning V. Myhrehagen presentere den nye utgaven av Kode IT 2. Deretter viser forfatter Hossein Rostamzadeh ulike oppgavetyper fra oppgavedelen i læreboka, og vi avslutter med forfatter Brede Yabo Sherling Kristensen som gir nyttig informasjon om rammeverket Svelte.
Anne Gry Sandvold presenterer Kode 2

OPPTAK AV WEBINAR VÅREN 2022

Presentasjon av rammeverket Svelte

Kategori: Informasjonsteknologi

Forfatter Brede Yabo Sherling Kristensen gir nyttig informasjon om rammeverket Svelte.
Brede Yabo Sherling Kristensen

Informasjonsteknologi 1 (2021)

Presentasjon av nye Kode IT 1 ved redaktør og forfattere

Kategori: Informasjonsteknologi

Lærebokforfatterne forteller om hvordan den nye IT 1-boka tar fagfornyelsen på alvor blant annet ved hjelp av gode verktøy og mange nye og varierte oppgaver. Redaktør presenterer noen smakebiter fra det nye elev- og lærernettstedet (41:40 min).

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Sosiale medier og ungdom – et sosialt eksperiment

Kategori: Informasjonsteknologi

Problemstillinger rundt hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjementet. Ved Petter Bae Brantdzæg, SINTEF.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Våre digitale sårbarheter

Kategori: Informasjonsteknologi

I de siste tiårene har samfunnet gjennomgått en omfattende digitalisering. Samfunnet står i dag ovenfor helt nye trusler, og vi har gjort oss sårbare for trusler på områder som vi tidligere ikke trengte å bekymre oss noe særlig for. Einar Lunde viser eksempler og gir en oppdatering på både trusler og mottiltak.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Innovasjon og læring gjennom lek og moro

Kategori: Informasjonsteknologi

For mange blir koding langt mer givende når koden styrer fysiske enheter eller kan la seg styre av omgivelsene. De siste årene har små datamaskiner blitt billige og vi kan bygge og programmere mye spennende. Ved Eirik Solheim, NRK.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Kunsten å feile raskt

Kategori: Informasjonsteknologi

Entreprenørskap kan gjøres systematisk og metodisk, det kan læres og det kan undervises. Foredraget handler om hvordan vi kan gi unge talenter konstruktive innspill i sin kreative og digitale utfoldelse. Ved Anders Haugeto, Gründer og partner i Iterate AS.