Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Sosiale medier og ungdom – et sosialt eksperiment

Kategori: Informasjonsteknologi

Problemstillinger rundt hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjementet. Ved Petter Bae Brantdzæg, SINTEF.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Våre digitale sårbarheter

Kategori: Informasjonsteknologi

I de siste tiårene har samfunnet gjennomgått en omfattende digitalisering. Samfunnet står i dag ovenfor helt nye trusler, og vi har gjort oss sårbare for trusler på områder som vi tidligere ikke trengte å bekymre oss noe særlig for. Einar Lunde viser eksempler og gir en oppdatering på både trusler og mottiltak.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Innovasjon og læring gjennom lek og moro

Kategori: Informasjonsteknologi

For mange blir koding langt mer givende når koden styrer fysiske enheter eller kan la seg styre av omgivelsene. De siste årene har små datamaskiner blitt billige og vi kan bygge og programmere mye spennende. Ved Eirik Solheim, NRK.

Kode fagkurs – IT 1 og 2, 5. april 2017

Kunsten å feile raskt

Kategori: Informasjonsteknologi

Entreprenørskap kan gjøres systematisk og metodisk, det kan læres og det kan undervises. Foredraget handler om hvordan vi kan gi unge talenter konstruktive innspill i sin kreative og digitale utfoldelse. Ved Anders Haugeto, Gründer og partner i Iterate AS.