Toktok består av en rekke ord og begreper som er oversatt til hele 21 språk.

Mens barna er i spillmodus kan de velge om de vil få ordene lest opp på norsk eller på ett av de 21 andre språkene. I Ordbank kan de lytte til både norsk og et minoritetsspråk samtidig.

Utvalget av språk er basert på Utdanningsdirektoratets vurdering.

 

Språk:

Norsk

Amhariska

Albansk

Arabisk

Burmesisk

Dari

Engelsk

Karen

Kurmanji

Oromo

Pashto

Persisk

Polsk

Russisk

Sorani

Somali

Tagalog

Tamil

Thai

Tigrinja

Urdu

Vietnamesisk