Vitenskapelig forskningspublisering

Nysgjerrig på Open Access?

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Plattformen gir god presentasjon og lesbarhet, god navigasjon, optimal søkbarhet og god spredning av forskningslitteraturen.