Sykepleieverket som tar høyde for dagens helsevesen

Sykepleieboken 1-3 gir studenten oppdatert dybdekunnskap hvor grunnleggende ferdighetene er vektlagt gjennom hele verket.

Hvorfor velge vårt sykepleieverk?

• Verket bygger på forsking, erfaring- og brukerkunnskap – kunnskap tilpasset dagens krav til sykepleie.

• Vektlegger; kartlegging og vurdering av grunnleggende behov, observasjoner, symptomer og tiltak.

• Dekker utøvelsen av dagens sykepleie og kan benyttes som pensum i alle tre årene.

• Prosedyreverket VAR Healthcare er integrert i verket, slik at prosedyrene alltid er i tråd med nyeste forskning og forskrifter.

• Nettressurs og brettbok medfølger verket. Nettressursen tar utgangspunkt i realistiske case fra ulike praksisarenaer og gir rik anledning til å arbeide systematisk med sykepleieprosessen.

Blodprøvetaking i praksis

Astrid-Mette Husøy

Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater.

Boken dekker pensum på området i bachelorutdanningen for bioingeniører. Den er aktuell også for sykepleierstudenter og helsepersonell som utfører bestemte laboratorietjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

MedRegning App

Lars André Olsen

Forbered deg til eksamen i medikamentregning på din iPhone eller Android-telefon! MedRegning gir deg:

  • Øvelse i utregning av doser, styrker og mengder.
  • Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper.
  • Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten.
  • Historikk som viser hvilke regneområder du mestrer og hvilke du må øve mer på.
  • Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker.
  • Oversikt over alle formlene i medikamentregning.